Fastighetsskatten ersätts med en kommunal avgift på maximalt 6.000 kronor per år. Reavinstbeskattningen höjs samtidigt från 20 till 22 procent. Därmed backar regeringen något från sitt ursprungliga förslag.

Den kommunala avgiften blir nu på 0,75 procent av taxeringsvärdet mot tidigare 1,0 procent. I klartext betyder det att villor med ett taxeringsvärde upp till 800.000 kronor får en sänkning av skatten med 250 kronor per 100.000 kronor i taxeringsvärde.

Ett taxeringsvärde på 800.000 kronor ger därmed en sammanlagd sänkning med 2.000 kronor, ett taxeringsvärde på 3 miljoner kronor ge en sänkning med 26.000 kronor i skatt. Att höjningen av reavinstbeskattningen dämpats till bara 2 procentenheter innebär att de största fördelningsmässiga orättvisorna har försvunnit ur förslaget.

Inte nog
Maxgränsen på 6.000 kronor i fastighetsavgift gör visserligen att de med stora dyra villor i attraktiva områden tjänar betydligt mer på sänkningen än den genomsnittliga villaägaren. Men regeringens första förslag, att höja reavinstskatten till 25 eller 30 procent, skulle ha gjort att småhusägare i mindre attraktiva områden skulle ha betalat en betydligt större del av skattesänkningen än vad som nu blir fallet.

Villaägarnas riksförbund ville dock gå betydligt längre.

– Detta är ett av de största löftesbrotten av en regering på 20 års tid, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör hos Villaägarnas riksförbund i en kommentar.

Pensionärer undantagna
För dem med låga inkomster kan dock regeringens förslag ändå innebära en fördyring. Regeringen upphäver nämligen begränsningsregeln som säger att fastighetsskatt får uppgå till maximalt 4 procent av hushållsinkomsten. Begränsningsregeln ska dock vara kvar för pensionärer.

Det tidigare kritiserade förslaget om ränta på uppskjuten reavinstbeskattning finns också med i det slutliga förslaget. En ränta på 0,5 procent kommer att tas ut på uppskovsbeloppet, vilket kan äta upp skattesänkningen för dem som sålt en tidigare bostad för att köpa en ny. Uppskov ska kunna ges för maximalt 1,6 miljoner kronor.