Ytterligare ett tyskt kollektivavtal har allmängiltigförklarats. Därmed omfattas 1,4 miljoner tyska arbetstagare inom sex områden av avtal som upphöjts till lag. De tillhör i första hand byggbranschen.

Den senaste allmängiltigförklaringen skedde i början av veckan på området elektro och informationsteknik. Minimilönen omfattar därmed samtliga cirka 300.000 anställda.

IG Metall bad lagstiftaren om hjälp för att hindra lönedumpning och ”smutsig konkurrens”. Också arbetsgivaren är positiv till allmängiltigförklaringen.

Minimilönen höjs tre år i rad till 88 kronor i timlön år 2010 i de västra delstaterna medan elektrikerna i gamla öst får  nöja sig med 75 kronor.

De allmängiltigförklarade avtalens minimilöner skiljer sig åt alltifrån 114 kronor i timmen för yrkesarbetare på byggen i västra Tyskland till 58 kronor i östra delen för enklare jobb.