EU-medborgarna får mer att säga till om är rubriken på en debattartikel av Margot Wallström i LO-Tidningen (nr 26).
EU är ingen diktatur. Det kan vi alla hålla med om. Men demokrati är ett mångskiftande begrepp. Så här skriver hon: ”Demokratin har alltid varit en grundpelare i EU”.

Men redan foskaren Kerstin Jacobsson gav oss flera exempel på brister inom EU i sin doktorsavhandling ”Så gott som demokrati”. Tidningen Vi gav oss vidare en bred belysning av lobbyverksamheten inom EU. Där upplystes vi om rättslöshet och falska betyg, en verksamhet med stor tyngd. Och som kunnat fortsätta år efter år.

Att kemikalieindustrin motarbetade förbud mot användning av det giftiga bekämpningsmedlet parakvat är väl känt. Det behövdes domstolsförhandlingar för att genomföra ett förbud. Lobbyverksamheten påverkade många av parlamentsledamöterna och parakvat tilläts av parlamentet.

Är det mer makt?
Margot Wallström talar om att den svenska riksdagen får mer makt. Men när EU-lag står över svensk lag blir det lite problematiskt. Där EU inte lagstiftar gäller svensk lag. Kan det kallas ökat inflytande för den svenska riksdagen? Margot Wallström skriver i sin debattartikel att gränsöverskridande brottslighet kan bekämpas på enklare sätt.

Riksdagsledamöterna utfrågades inför valet: ”Anser du att den svenska riksdagen skall besluta om lagar där fängelse ingår i straffskalan eller skall EU bestämma?” En stor majoritet av de som svarade ville ha svenska lagar. Men i grundlagen – konstitutionen för Europa – som ska beslutas av riksdagen står att EU-lagar skall bestämma.

Det är svårt att förstå att Margot Wallström är så säker på att svenska kollektivavtal och fackliga rättigheter skall bestå. Många skrifter har i dagarna getts ut där man diskuterar svensk arbetslagstiftning. Vi vet inte hur det blir. Inte ens Margot Wallström. Hon säger också: ”Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska samordnas av en hög representant (min kursivering) som också blir vice ordförande i EU-kommissionen. Det bäddar för att EU talar med en röst i globala sammanhang.” Hon använder benämningen ”hög representant” i stället för utrikesminister och försvarsminister. Att tala klarspråk är inte EU:s starka sida.

Naturlig konsekvens
Hittills har Sverige agerat under FN:s kontroll med fredsbevarande styrkor. Nu ska vi tillsammans med EU och USA ha fredsframkallande styrkor, det vill säga fullt krigsutrustade och krigsberedda styrkor. Det känns då helt naturligt att vårt egna försvar under nuvarande regering skall nerbantas till en obetydlighet.

Afghanistan räddas inte genom krigsförband utan genom hjälp till utbildning och arbete för befolkningen. Ett folk, där merparten inte kan läsa, där regeringen styrs av religiösa ledare som anser krig vara heliga, behöver inte fler soldater. Det finns enligt min mening fler uttalanden av Margot Wallström i LO-Tidningens  debattartikel som kan ifrågasättas, men insändaren här skall inte bli för lång.

Karin Hasselgren
Nej till EU, Sundsvall