Lena Westerlund, ekonom på LO välkomnar försöken med privata arbetsförmedlingar (LO-Tidningen nr 27/2007). Jag tycker hon skall lämna LO.

Vi är en grupp som jobbar inom Arbetsmarknadsverket tillhörande  Seko och förhandlar på Ams-nivå. För att vi skall veta vad vi pratar om har vi med jämna mellanrum besökt våra nordiska grannländer, Schweiz, Irland, England, Tyskland och Frankrike.

I samtliga länder har vi träffat motsvarande fackförbund, motsvarigheten till Ams och arbetsförmedlingen, och ofta även partikamrater.
Vi har fått mycket bra föredragningar och genomgångar om hur de jobbar med mera. Privata förmedlingar och olika privata alternativ har vi också diskuterat.

Neutrala tjänstemän har varit klart tveksamma till nyttan med dessa alternativ. Privata förmedlingar har varit klara med att det endast går att jobba inom smala sektorer med efterfrågade grupper. Mindre efterfrågade grupper går inte, de lämnas utanför.

Man kan givetvis läsa rapporter från Danmark, Holland och Australien och tolka dem positivt om man har borgerliga åsikter och tycker att egoism är bra. Man bör skaffa sig bredare information från dessa länder för att klara ut baksidan.

Att säga att arbetslösheten har minskat i länder med privata förmedlingar visar på mycket stor okunnighet. Det som är avgörande om arbetslösheten sjunker är tillgången på lediga jobb, samt om arbetssökande har efterfrågad kompetens. Om en arbetsförmedling fungerar bra kan mätas i vakanstider bland annat.

Skall LO vara med och driva en privatiseringslinje då har nedmonteringen av LO börjat, och vi som befinner oss i verkligheten får starta upp något nytt med LO:s gamla ideologi som grund.

Bo Bayard
Seko inom AMV