/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/littorin2.jpg

Både enighet och oenighet kännetecknade torsdagens riksdagsdebatt: Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin pressades av oppositionens frågor kring regeringens avsikter på arbetsmarknadsområdet.

Han tog avstånd från centerns tankar på begränsad konflikträtt.

Från LO-håll har förslagen Maud Olofsson som presenterat inför centerns riksstämma, och som diskuteras där i dag, fredag, beskrivits som en krigsförklaring. Förslagen syftar, på olika sätt, till att försämra lagen om anställningsskydd samt att begränsa fackförbundens möjligheter till stridsåtgärder.

Under en interpellationsdebatt i riksdagen i går, torsdag, ställdes frågan om regeringen delar centerledarens åsikt.

”Gör upp med c”
Sven Otto Littorin (m) svarade att regeringen inte planerar några förändringar på området.

– Det är arbetsmarknadens parter som har att diskutera och genomföra förändringar på det här området, inte vi politiker, sade han.

– Ni måste göra upp med centern någon gång, replikerade hans företrädare Sven-Erik Österberg (s) och fortsatte:

– Centerpartiets ständiga utspel skapar förvirring och oro i avtalsrörelsen.

Oenigt om F-skatt
I debatten kring regeringens pågående utredning om F-skattereglerna var debatten mer oförsonlig.

Regeringens ambition är att det ska bli lättare för företag att få F-skattsedel och frågan är under utredning.

– I dag har många svårt att få F-skattsedel, hävdade arbetsmarknadsministern.

Oppositionspolitikerna förutspådde att arbetsgivare kommer utnyttja att många arbetstagare har F-skattsedel och då kringgå regler om exempelvis arbetsrätt och arbetsmiljö.

– Jag är så övertygad att vad det handlar om är en förändring av arbetstagarbegreppet, hävdade Raimo Pärssinen, socialdemokratisk riksdagsman.

Lars Tegermark
08-796 27 35
Skicka ett e-brev till reportern