Det behövs fler, inte färre, personer med högskolebehörighet. Det rådet får regeringen i rapporten Jakten på anställbarhet.

– Undersökningen tar effektivt hål på myten om överutbildning i Sverige, skriver TCO:s ordförande Sture Nordh i ett pressmeddelande.

I dag, tisdag, presenterar TCO tillsammans med Lärarförbundet och Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin rapport Jakten på anställbarhet. Den innehåller skarp kritik mot den borgerliga regeringens utbildningspolitik.

Undersökningen har riktat sig dels till arbetsgivare med frågor kring vad de efterfrågar hos de arbetssökande, dels till studenter om vad de tror att företagen vill se för färdigheter vid en anställningsintervju.

Resultatet går stick i stäv mot regeringens linje att det i dag utbildas för många akademiker i Sverige.

De tillfrågade arbetsgivarna är tydliga med att det i framtiden kommer att behövas än fler högskoleutbildade för att täcka behovet på arbetsmarknaden.

– Regeringen är inne på helt fel spår när den avser att ge stora delar av gymnasieskolans elever sämre utbildning, som inte ger möjlighet att läsa vidare, hävdar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz.

Vilka färdigheter vill då arbetsgivarna se hos de arbetssökande?

Förutom en bred akademisk utbildning rankar de tillfrågade samarbetsförmåga, initiativförmåga och goda referenser som de viktigaste egenskaperna. Andra eftertraktade faktorer är förmågan att uttrycka sig i tal och skrift, arbetslivserfarenhet och en analytisk förmåga.

Lars Tegermark
08-796 27 35
Skicka ett e-brev till reportern