Regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften för personer under 25 år. Detta skall ge fler jobb. Men är det så enkelt att det anställs fler bara det blir billigare att anställa? Nej, det är det inte av två skäl.

För det första så finns det inga företag som anställer när det inte finns arbetsuppgifter oavsett vad det kostar.

För det andra så sänks kostnaderna lika mycket för konkurrenterna. Konkurrens tvingar hela tiden företag att ha så lite personal som möjligt.

Det måste till sänkta löner

Om priset på arbetskraft i någon större utsträckning ska påverka arbetslösheten måste priset bli så lågt att det inte längre lönar sig att investera i produktivitetshöjande åtgärder. För att detta ska ske räcker det inte ens om vi tar bort hela arbetsgivaravgiften, utan det måste även till sänkta löner.

Observera att arbetsgivaravgiften inte är någon straffskatt utan det är pengar som går till vår sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, pension med mera.

Det skulle alltså vara ganska lätt att få bort arbetslösheten genom göra det så billigt att anställa, att effektiva industrier ersätts av ineffektiva som kräver mer arbetskraft.

Hur skulle det gynna Sverige att vi blir fler som jobbar men producerar mindre? Skulle du vilja sänka din lön drastiskt för att alla ska få jobb eller är det bättre att betala en mycket liten del av din lön till de arbetslösa så att de inte tar ditt jobb mot mindre betalt?

Bättre sätt att bekämpa arbetslösheten

Det finns bättre sätt att bekämpa arbetslösheten än att sänka kostnaderna för arbetskraft. Det är just de höga arbetskraftskostnaderna som tvingat svenska företag att driva utvecklingen framåt och därmed bli mer konkurrenskraftiga.

Det är det som gjort att vi har det bra i Sverige jämfört med de flesta andra länder. Ska vi nu byta taktik från en som vi vet har varit vinnande till en som visat sig misslyckas med att skapa välstånd för medborgarna?

Fredrik Fjällström