/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/jytte2.jpg
Jytte Guteland jublar när det står klart att hon vunnit ordförandevalet på SSU:s kongress i Örebro i dag. Förbundssekreterare Mattias Vepsä till höger. Foto Leif R Jansson

Jytte Guteland valdes till ny ordförande i SSU i dag, onsdag. Kampen mellan henne och den andra huvudkandidaten, Laila Naraghi, var hård in i det sista.

De socialdemokratiska ungdomarnas kongress följde valberedningens förslag och valde efter en lång debatt Jytte Guteland till sin nya ordförande. LO-Tidningen ställde några frågor.

Vilka är de viktigaste politiska frågorna för dig som SSU-ordförande?

– Vi ska bekämpa diskrimineringen tydligare. Jag har så många kompisar som talar om hur det är att vara svensk, ha gått i skola och på fritids och på högskola i Sverige och ändå ofta få frågan om "hur det är därhemma", ungefär som om man vore gäst här. Det handlar om en attityd att man är svensk först om man är kristen och har blont hår.

– Den andra prioriterade frågan handlar om skolan – att vi måste ge ungdomar verktyg att lyckas oavsett vad man vill göra. Det handlar om bättre yrkesförberedande program och satsningar på gymnasieskolan i stort.

– Och den sista frågan gäller den internationella politiken, SSU ska vara tydligare mot partiet om att vi måste prata mer om situationen i Västsahara, Burma, Vitryssland, Irak, Palestina … man kan fortsätta i oändlighet.

– Men vi måste också tala om ungas situation på arbetsmarknaden. Jag hörde om Maud Olofssons jobbprogram inför centerstämman – att hon tycker att fackets stridsåtgärder måste vara proportionerliga, och att det annars kan bli lagstiftning som inskränker rätten till stridsåtgärder. Det är en oerhört viktig fråga för unga, som ofta har otrygga anställningar, dåliga löner och usla anställningsvillkor.
De har ofta otrygga anställningar, dåliga löner och usla anställningsvillkor.

Hur ska du öka medlemsinflytande i SSU?

– Jag ska åka runt i distrikten och höra vilka synpunkter de har på organisationen och vad de önskar av den nya ledningen. Inte minst till de distrikt som inte nominerade mig. Det är centralt att få en god stämning och att alla känner inflytande.

SSU har plågats av skandaler. Vilken risk finns det för att något liknande ska hända igen?

– Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta, och jag är glad att Mattias Vepsä (omvald förbundssekreterare) och förbundsexpeditionen har jobbat med att stärka riktlinjerna för ekonomin och sett till att vi har ett väldigt säkert medlemssystem.