Fack och arbetsgivare får komma med sina synpunkter om en framtida obligatorisk a-kassa.

– Jag har pratat med LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv och Företagarna. Jag har inte fått svar från alla ännu men förutsätter att de vill vara med i en referensgrupp, säger den före detta domaren Sören Öman som i slutet av juni fick regeringens uppdrag att utreda en införandet av en obligatorisk a-kassa.

När utredningen tillsattes kom kritik från bland annat LO för att de och andra berörda parter hölls utanför. Men det är inte på grund av den kritiken som Sören Öman inrättar en referensgrupp.

– Det är naturligt och självklart för mig att arbeta så här och att höra vad parterna tycker, säger han.

Massflykt
En bakgrund till utredningen är den senaste tidens massflykt från a-kassorna sedan avgifterna höjts. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin motiverar behovet av en obligatorisk försäkring med att den ”är en grundläggande och viktig del i det svenska välfärdssystemet”.

LO kritiserar hela utredningens upplägg: Utredaren ska bara titta på hur en obligatorisk a-kassa ska införas – men inte fundera över om det är lämpligt att den införs. Trots det välkomnar LO referensgruppen.

– Nu när regeringen nu en gång bestämt sig för detta är det klart att vi vill vara med – trots att vi är emot införandet av en obligatorisk a-kassa. Man går från frivillighet till tvång och det är olyckligt, säger Leif Håkansson, LO:s tredje ordförande.

Alla?
Enligt direktiven ska Sören Öman utreda en arbetslöshetsförsäkring som är obligatorisk för alla och som bygger dagens modell med fristående kassor. Han ska också klargöra vilka dessa ”alla” är: Hur gör man till exempel med föräldralediga, långtidssjukskrivna, studerande och egenföretagare?

Utredningen ska också fundera över hur a-kasseavgifterna ska komma in till statskassan. Genom skattsedeln? Däremot ska han inte titta på avgifts- och ersättningsnivåer.

Den 31 januari nästa år kommer ett delbetänkande och den 30 september samma år ett slutbetänkande. Regeringens ambition är att det nya systemet införs den 1 juli 2009.

Lennart Lundquist
08-796 25 36
Skriv ett e-postbrev till reportern