Högre lön är ett starkt argument för tjänstemän att byta jobb. När pensionsföretaget Alecta frågar tjänstemän om framtiden räknar var tredje med att byta jobb under det närmaste året – och de allra flesta av dem tänker sig högre lön på nya jobbet.

Suget efter nytt jobb, och tilltron till att få en ny tjänst, är störst hos de yngsta tjänstemännen. Bland dem som är under 30 tror 40 procent att de ska byta jobb inom ett år. Det vanligaste argumentet bland de unga är att jobbytet är utvecklande och kan göra dem bättre på sitt yrke. Bland samtliga är andelen som vill byta jobb inom ett år 33 procent.

Storstadsbor är mer rörliga på arbetsmarknaden än andra, och de tror dessutom på en bättre lönehöjning än landsortsbor.

Alecta, som bygger undersökningen på svar från strax över 3.000 tjänstemän, säljer tjänstepensioner. Men på frågan om vad de jobbytande tjänstemännen tänker ta upp till förhandling med en ny arbetsgivare kommer tjänstepensionen först på femte plats.

Viktigast att ta upp vid förhandlingen om det nya jobbet är lönen, sedan kommer möjligheten till vidareutbildning, och därefter bonusar samt extra semesterdagar. Enligt de tjänstemän som är sugna på nytt jobb.