Avhoppen från a-kassan fortsätter.  Mellan maj och juni år sjönk antalet medlemmar i a-kassorna med cirka 30.000 personer.

Sedan den borgerliga regeringen vann valet och deklarerade att de skulle göra stora förändringar av a-kassan har antalet medlemmar i försäkringen sjunkit med 8 procent, motsvarande 300.000 personer, visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Samtliga a-kassor har sett sina medlemstal sjunka från september förra året till juni i år.  Det är dock stora skillnader i hur stor minskningen varit.

Sämst har det gått för de Stats- och kommunanställdas a-kassa, SeA, som minskat med 26 procent.

Bäst för hamnarbetarna
Två andra a-kassor som sjunkit kraftig är Svensk handels och arbetsgivarnas a-kassa som tappat 24 procent av sina medlemmar och Sveriges fiskares a-kassa som minskat med 16 procent.

Bäst har det gått för Hamnarbetarnas a-kassa som endast minskat med 2 procent. Lärarnas a-kassa, som har 174 000 medlemmar, har också klarat sig bra och minskade bara med 4 procent.
 
Sveriges största a-kassa är Akademikernas a-kassa, AEA, som nu har 565 000 medlemmar.
 
Regeringens förändringar, som bland annat är att avgiften ska spegla risken för arbetslöshet, har inneburit att AEA har den lägsta avgiften bland a-kassorna.

Ingen stor överströmning
Flera bedömare har därför trott på en överströmning av TCO-medlemmar. Genom att lämna sin gamla dyra a-kassa och gå över till akademikernas har dessa kunnat spara in en slant.

Någon större överströmning verkar dock inte ha skett.

AEA har haft ett medlemstapp på 7 procent, vilket ligger nära genomsnittet för samtliga a-kassor. AEA har till och med klarat sig sämre än Kommunals a-kassa som är den näst största i landet.
 
– Kommunals a-kassa minskade med 6 procent, säger Bo Lundgren, ställföreträdande generaldirektör för IAF.

3,5 miljoner medlemmar
Att IAF jämför årets juni siffror med statistiken från september förra året beror på att det var efter september som myndigheten började märka en förändring i den tidigare så stabila medlemstalen i försäkringen.
 
Effekten har troligen att göra med den borgerliga valsegern och att vissa reagerade tidigt på de deklarerade försämringarna.

De flesta utträden har dock skett från och med den 1 januari i år då försämringarna av a-kassan började träda i kraft.

I juni hade a-kassorna 3,5 miljoner medlemmar.