Gruvarbetarna i Boliden erbjuds ungefär samma konstruktion på lokalt löneavtal som i LKAB. Men de vägrade använda delar av nästa års pott. De står nu utan lokalt löneavtal.

–  Vi begärde en löneökning på samma nivå som LKAB-arbetarna. Men då säger vårt företag att städerskor och andra servicearbetare får avstå löneökning för en satsning på bergarbetare och yrkesarbetare, säger Krister Lundgren, ordförande för gruvarbetarna i Kristineberg samt för förhandlingsdelegationen som omfattar 800 gruvarbetare i flera Boliden-gruvor.

Det är bara ett skiftlag som ska arbeta, sedan är det semester. Därför lär det inte bli några vild strejk som i LKAB:s gruvor tidigare i år. Men missnöjet är lika stort i Boliden, betonar Krister Lundgren.

Arbetsgivaren fördelar
Arbetsgivaren lägger nu ut det centrala avtalet löneökning på 3,4 procent ensidigt. Det är första gången det inträffar sedan Krister Lundgren började i gruvan år 1971.

Arbetarna i Boliden har erbjudits samma konstruktion som LKAB-arbetarna. Det gick ut på att ta 1,2 procent av nästa års pott och fördela till vissa befattningar, förklarar Staffan Sandström, områdeschef i Boliden.

–  Men en sådan konstruktion gick inte våra gruvarbetare med på. Jag är den första att beklaga att vi inte kunde komma överens, säger Staffan Sandström.

Höga metallpriser bakom vinsterna
Den 15 augusti lägger arbetsgivaren ut 3,4 procent på medellönen i varje befattning, cirka 640-800 kronor i månaden.

–  Vi måste bevaka vår framtida konkurrenskraft. En bidragande orsak till miljardvinsterna är de höga metallpriserna. Och eftersom Boliden har ett bonus- och vinstdelningssystem så är det från det våra anställda kompenseras vid höga vinster, säger Staffan Sandström.

35.000 kronor i bonuspengar
Förra året gav bonus- och vinstdelningssystem mellan 35.000-40.000 kronor. Staffan Sandström tror att det även i år kommer att bli en utdelning, både från bonusprogram och vinstdelning. ”Det ser gynnsamt ut även i år”.

Krister Lundgren anser att bergarbetarna förlorat i löneläge under perioden med Industriavtalet som fått en inlåsningseffekt. Gruvarbetarna i Boliden tjänar i genomsnitt 23.000 kronor i månaden och då ingår 1.100 i underjordstillägg men inte ob-ersättningen, enligt Krister Lundgren.

– Vinstdelning är ett engångsbelopp som inte höjer våra lönenivåer. Det är dessutom ryckigt, säger han.