Staten sparar cirkar 2,9 miljarder kronor i år på skärpta regler för arbetslösa. Samtidigt blir det allt dyrare för a-kassorna att administrera försäkringen. Det kan innebära ännu högre medlemsavgift.

På uppdrag av regeringen har Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, analyserat effekterna av regeländringarna vid arbetslöshet samt av höjningen av avgifterna som a-kassorna ska betala in till staten.

Enligt rapporten som presenterades i dag, måndag, beror minskningen av kostnaden på att studerandevillkoret tas bort, att normalarbetstiden beräknas på nytt sätt samt att ersättningen sänks efter 200 respektive 300 ersättningsdagar.

Nästan alla berörs av en eller flera av skärpningarna. Unga med svag förankring på arbetsmarknaden påverkas i hög grad, enligt IAF.

Betalar inte
Mellan september 2006 och maj 2007 har antalet medlemmar i a-kassorna minskat med 263.000 personer. I slutet av maj hade a-kassorna en skuld till staten på 270 miljoner kronor. Medlemmar som skulle betala den kraftigt höjda medlemsavgiften hade inte gjort det.

För de fackliga a-kassorna har både ändrade regler och höjda finansieringsavgifter inneburit stora kostnadsökningar för främst utökad personalstyrka och ändrade aviseringar.

Höjd medlemsavgift
Handels a-kassa beräknar att kostnaderna för administrationen ökar med 14-15 miljoner kronor på ett år till följd av förändringarna. Och så ser det ut på de flesta a-kassorna, anser Harald Petersson, Handels a-kassechef.

– De ökade kostnaderna kan innebära att medlemsavgifter behöver höjas ännu mer, säger Harald Petersson.

A-kassornas samorganisation, SO, har begärt kompensation hos regeringen, men har ännu inte fått något svar.