Grafikerna som jobbar med dagstidningar har fått ett nytt kollektivavtal.

Föräldralönen förlängs och en särskild grupp ska utreda möjligheten att införa årsarbetstid.

Det var några av ingredienserna i det nya tidningsavtalet mellan Grafiska fackförbundet och Tidningsutgivarna som berör 2.500 personer.

För dem som varit anställda minst två år förlängs den så kallade föräldralönen, som ger högre föräldraersättning, från tre månader till fyra.

Prova nytt
Det nya avtalet ger också anställda rätt till tjänstledighet för att prova nytt arbete vid rehabilitering och omställning.

Ett krav från flera arbetsgivare inom industrin har varit att friare förlägga arbetstiden.

Ett första steg på den vägen har nu tagits för grafikerna då parterna kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda möjligheten att införa ”årsarbetstid”, vilket ger arbetsgivarna större möjligheter att förlägga arbetstiden.

Under avtalsperioden ska ett sådant system testas på ett eller flera företag.

Som de andra
I övrigt påminner uppgörelsen om andra avtal på arbetsmarknaden.

Lönerna höjs under en tre års period med 10,2 procent.

Från och med den 1 juni i år höjs lönerna med 3,3 procent, de två efterföljande åren höjs de med 3 procent.

I avtalet finns även en individgaranti som första året garanterar alla en lönehöjning på 380 kronor i månaden, för de två efterföljande åren är höjningen 350 kronor respektive 330 kronor.

Lägsta lönerna höjs med mellan 1.500 och 1.600 i månaden.

Avtalet ger medlemmarna rätt till en förbättrad pension, enligt den överenskommelse som gjorts mellan LO och Svenskt Näringsliv.