Konflikt hotar i den offentliga sektorn i Norge. Riksmedlaren har gripit in och har tre veckor på sig. De offentligt anställda anser att lönegapet till industriarbetarna vidgats de senaste åren.

I förra veckan röstade arbetarna i verkstads-, teko- och byggindustrin samt den grafiska ja till Riksmedlarens förslag på 3,3 procents löneökning. De tillhör frontfacket Fellesförbundet i Norge med 143.000 medlemmar. Löneramen, eller den så kallade normen, för hela arbetsmarknaden sätts i de konkurrensutsatta branscherna. I Fellesförbundet ingår också byggnadsarbetarna som gjort upp på samma nivå.

Konfliktfaran i den offentliga sektorn är större i år än på länge. Där finns ett problem med löner som släpat efter de senaste åren, anser Knut Bodding, norska LO:s förhandlingschef.
– Arbetare, tjänstemän och akademiker förhandlar tillsammans, något som försvårar eftersom utbildningsnivån och lönerna är så olika, säger han.
Om Riksmedlaren inte lyckas kommer strejk att bryta ut över hela den offentliga sektorn den 24 maj.
– Lönerna för de statligt anställda släpar efter industriarbetarnas. Parterna står långt ifrån varandra, säger Morten Öye, ordförande för förhandlingskartellen LO Stat.

Gapet ska minska
LO Stat samverkar i förhandlingarna med tjänstemännen och akademikerna. De har tillsammans drygt 100.000 medlemmar. Kravet är 4,75 procents löneökning. Norska staten har bjudit 3,1 procent.
– Det är mindre än den löneökning som industriarbetarna fått. Vår strävan är att minska gapet – inte vidga det ytterligare, säger Morten Öye.

Även LO Kommuns förhandlingar med Kommunernas sentralorganisation, (KS) har brutit ihop och förts över till Riksmedlaren. De kräver också cirka 4,75 procents högre löner men uttrycker sitt krav i kronor. Kravet är 23.500 (svenska) kronor mer om året både för de outbildade och för utbildade undersköterskor, enligt Tone Zander, LO Kommuns informationsansvariga. KS har bjudit 8.800 kronor om året plus 1 procent som ska fördelas lokalt. Kommunalt anställda undersköterskor med tio års anställning har cirka 300.000 (svenska) kronor om året, 25.000 kronor i månaden.

I Norge har de flesta löneförhandlingar de senaste åren slutat hos Riksmedlaren som, enligt Morten Öye, ofta får till avtal som stöds av fackens medlemmar.
– Riksmedlaren har lyckats till slut, även om det några gånger varit nära en konflikt, säger han.
I år är det svårare än någonsin eftersom de offentliganställdas krav ligger så mycket högre än den löneram som de konkurrensutsatta branscherna bestämt.

Läs också: Krav på lagstiftning mot dumpning i byggsektorn