/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2006/1606dato1.jpg
Datorer ställer till trassel för vårdpersonalen i Uppsala.
Foto: Pia Hanzi.

Ett tungrott datasystem har blivit en arbetsmiljökatastrof på vårdcentraler i Uppsala län. Personal har blivit sjuk av systemet, och läkare varnar för att patienternas säkerhet hotas.

Systemet, som används för att hantera patientjournaler, togs i bruk vid två vårdcentraler redan våren 2005. Problemen blev stora, och införandet stoppades över sommaren. Men under september och oktober förra året spreds systemet till fler vårdcentraler.
Det gick illa. En kombination av brister i själva systemet, otillräcklig utbildning och för lite support fick personalen att gå på knäna. Patienterna fick vänta allt längre. Telefoner stod och ringde utan att någon hann svara.
– Folk var sönderstressade och nedstämda, säger huvudskyddsombudet och docenten Anna Rask-Andersen. Flera hade sömnproblem. En anställd fick bröstsmärtor och sjukskrevs. Det finns uppgifter om att en person sade upp sig på grund av problemen.
– Personalen såg risken att patienter skulle felbehandlas på grund av systemet. De var oroliga och undrade vems ansvaret skulle bli.

I november 2005 begärde Anna Rask-Andersen att Arbetsmiljöverket skulle gripa in. Verkets inspektion visade på stora problem med ett system som var obekvämt för användarna – och farligt för patienterna. Felaktiga patientuppgifter kan komma fram då man öppnar en journal, enligt inspektionens rapport. ”När remisser skrivs hänger patientuppgifter kvar på den patient man har haft uppe tidigare då man inte kan radera i remissdokumentet.”

Krävde plan
I december krävde Arbetsmiljöverket – med hot om vite på 200.000 kronor – att arbetsgivaren skulle göra en riskbedömning av det nya systemets effekter på arbetsmiljön, och en plan för hur problemen skulle lösas.
– Såvitt jag vet är det första gången vi kopplas in på grund av problem med datasystemet på en arbetsplats, säger arbetsmiljöinspektören Marita Jonsson.

Inga fler vårdcentraler inför systemet förrän bristerna har rättats till. Men vid de tio vårdcentraler som redan har systemet måste personalen använda det.
– Värst av allt är att systemet innehåller fel som kan drabba patienterna allvarligt. Ett exempel är att labprover inte har kommit fram, säger en läkare i Enköping, som väljer att uttala sig utan namn i LO-Tidningen.
– Osäkerheten i systemet gör att vi mår dåligt. Systemet är vårt viktigaste arbetsredskap, men vi har inte koll på vad vi gör.

Läkaren beskriver systemet som tungrott och svåröverskådligt. Även enkla uppgifter kräver många knapptryckningar. Då och då kopplas användaren bort från den bild han arbetar med och tvingas gå in i systemet på nytt. En del anställda har fått ont i fingrar och handleder av allt knapptryckande.
– Skyddet för patienternas integritet försämras, hävdar läkaren. Det nya systemet ökar läkarnas tillgång till journaler. Den som är nyfiken kan läsa sina patienters psykjournaler.
– Jag förstår inte att man kan införa ett så dyrt system utan att det är färdigtutvecklat och utan att det har utvärderats i liten skala. Det är katastrof.

FAKTA: Datasystem i vården
• Var tredje arbetsplats i vården har datasystem som stressar personalen och styr arbetet på ett besvärande sätt.
• På varannan vårdarbetsplats anser personalen att den inte fått tillräcklig utbildning för att använda systemen.
• Bara på fyra av tio arbetsplatser upplevs IT-systemen som flexibla och möjliga att forma efter verksamheten.
Uppgifterna kom fram i en kartläggning av IT-system i vården som LO:s IT-bolag Usersaward gjorde 2004 tillsammans med Kommunal, SKTF, Vårdförbundet och Läkarförbundet.
• Landstingen satsar omkring 5 miljarder per år av sina budgetar på IT-stöd.

Läs också: Oväntat fel stjälpte vården