Stora ökningar av arvoden för ledamöter i bolagsstyrelser och chefernas nya bonusprogram leder till kompensationskrav från löntagare. Det ger på sikt ökad arbetslöshet, enligt LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.

Han är inte nådig i sina kommentarer. Dessutom anser han och andra fackliga företrädare att detta kommer att skapa problem i nästa års avtalsrörelse.

– De här människorna ser sig som ett frälse som står över alla andra. De visar bristande ansvarskänsla och en nästan föraktfull inställning till de anställda, säger han.

Erland Olauson pekar på att Ericssons styrelseordförande Michael Treschow får en höjning av sitt arvode med 25 procent medan andra får ännu större ökning. Svenska Dagbladet skriver dessutom att många börsföretag nu lanserar nya bonusprogram. Enligt Ericssons program kan vd:n Carl-Henric Svanberg få aktier till ett värde av tolv miljoner kronor om målen nås.

LO:s avtalssekreterare tycker att det är märkligt att direktörer som tjänar 15 till 20 gånger mer än LO-medlemmarna ska behöva en extra stimulans för att göra sitt jobb.

– I en situation där löneskillnaderna mellan män och kvinnor eller mellan arbetare och högre tjänstemän inte utjämnas, samtidigt som styrelsearvoden höjs och nya bonusprogram skapas, kommer det att bli mycket svårt att begränsa lönekraven till 3 eller 4 procent.

Gott om besparinar på g
Erland Olauson säger att om löntagarna ställer samma höga krav som direktörer och styrelseledamöter kommer det att leda till löneinflation, som i sin tur ger en räntehöjning och ökad arbetslöshet.

IF Metalls avtalssekreterare Anders Tiderman suckar:

– Ja, inte underlättar det avtalsrörelsen. Det fungerar inte om vissa ska ha en gräddfil samtidigt som vi ska hålla tillbaka lönekraven för sysselsättningens skull.

Pappers ordförande Sune Ekbåge har en liknande inställning. Han säger också att alla pappersföretag har besparingsprogram och nerdragningar på gång.

– Det är klart att det blir sprängstoff när ledningen får mer betalt.

Han befarar dessutom att en del beslut i företagen tas just för att få bonuspengarna att falla ut.

– Jag förstår inte hur någon kan göra rätt för extra betalningar på tiotals miljoner kronor. Det vore bättre om pengarna stannade i företaget och användes till investeringar.

Elektrikerförbundets avtalssekreterare Ronny Wenngren har en annorlunda hållning. Han säger att direktörerna säkert är nöjda med att fackliga företrädare är upptagna med att diskutera deras bonusar i stället för att förbereda och formulera avtalskrav. Direktörerna struntar ju ändå i kritiken.

– Direktörerna får ta konsekvenserna av sitt agerande. Hur ska vi nu kunna teckna avtal inom de ramar som exempelvis Konjunkturinstitutet anger?

Läs också: "Ingen borde tjäna mer än Persson"