34 dog på jobbet

Grafik: Eva Vaihinen

Grafik: Eva Vaihinen

Förra året dog 34 personer på arbetet. Lastbilsförare och lantbrukare toppar statistiken.

34 personer omkom i olyckor på arbetet 2015, 7 färre än 2014. Det visar Arbetsmiljöverkets preliminära statistik över svenska arbetsolyckor. Utöver dessa känner man till sex fall där utländska arbetare dog när de tillfälligt arbetade i Sverige. I de flesta branscher minskar dödsolyckorna jämfört med tidigare år, men för lastbilschaufförer och för dem som arbetar inom jordbruket ligger antalet döda kvar på en relativt hög nivå.

Inom jordbruket är det ofta jordbrukaren själv som drabbas. Statistiken vittnar också om hur dessa ofta arbetar högt upp i åldrarna: två av de omkomna inom djuruppfödning och lantbruk i fjol var 83 respektive 77 år gamla.

6 lastbilsförare och en timmerbilsförare omkom i arbetsolyckor i fjol. De flesta var trafikolyckor, men i några fall orsakades olyckan av fallande last eller att föraren klämdes fast mellan flaket och lastbilen.

På TYA, Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd, följer man den dystra statistiken noga.

– Det finns alltid flera faktorer bakom olyckorna, dels den mänskliga faktorn som för hög hastighet i förhållande till sikten, distraktion eller felbedömningar. Och dels yttre faktorer – hala vägar eller dåliga vägar. Ibland tillkommer faktorer som handlar om fordonet, en däckexplosion eller dåligt underhåll, säger Elaine Brun på TYA.

Det finns områden där man borde arbeta mer förebyggande för att minska olyckorna, fortsätter hon.

– För det första behöver vi en bättre statistik, idag ser den olika ut för olika branschområden. Vi skulle också behöva en samordning och erfarenhetsutbyte med övriga nordiska länder. Och så behövs alltid kompetensutveckling bland förarna, till exempel via gymnasieskolans mängdträning, då grunderna sätts. Det kan röra bland annat  körning på hala vägar, inställning av fordon, kunskap om rätt val av fordon för olika transporter.

Vägarna borde också skyltas bättre, säger hon och exemplifierar med den skyltning för vältrisk som förekommer i Norge och Finland men inte i Sverige. Trots dessa brister vittnar statistiken och olycksutredningar också om att många olyckor avvärjs, tillägger hon.

– Många situationer räddas tack vare förarnas skicklighet och erfarenhet, säger hon.

Skärmavbild 2016-03-17 kl. 08.18.27

 

Se informationen i kartan i textform

Birgitta Ländin
08-725 52 18

Kommentera den här artikeln