Tjänstemän vill ha bättre pension

PTK begär förhandlingar med Svenskt Näringsliv om en förbättring av de privatanställda tjänstemännens tjänstepension, ITP.

PTK:s motiv är att den allmänna pensionen sjunker i takt med att svenskarna lever allt längre. För att tjänstemännen ska få en rimlig total pension måste då inbetalningarna till tjänstepensionen höjas.

– Frågan om att öka pensionsavsättningarna har funnits ett tag och drivits av förbund inom PTK, bland annat i avtalsrörelsen 2013, säger Niklas Hjert, förhandlingschef vid Unionen och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp. Nu ser alla förbund inom PTK ett behov av att öka avsättningarna.

Det vissa tjänstemannaförbund fick igenom i avtalsrörelsen 2013 var att arbetsgivaren ska betala in extra pensionspengar för att de anställda bland annat ska ha råd att gå ner i arbetstid när de passerat 60 års ålder. Den här förmånen kallas flexpension, men i praktiken är förvaltas den inom ITP-systemet.

När facken inom industrin presenterade sina gemensamma krav inför avtalsrörelsen i höstas ingick ökade avsättningar till flexpensionen. LO-förbunden i industrin begärde ökade inbetalningar till deltidspensionen, som är deras motsvarighet till flexpension.

– Men egentligen anser både vi och arbetsgivarna att pensionsfrågor bäst hanteras inom ITP-planen, säger Niklas Hjert. Därför har vi lämnat en förhandlingsframställan till Svenskt Näringsliv om ITP.

Niklas Hjert vill inte precisera hur mycket tjänstemannafacken vill höja avsättningarna till ITP (”det blir en fråga för förhandlingarna”). Men han gör klart att pensionsförbättringar ska rymmas inom det utrymme för löneökningar som facken inom industrin ser – PTK har inte tänkt sig att ökade pensionsavsättningar skulle betalas läggas ovanpå.

Om PTK får gehör för kravet på ökade pensionsavsättningar i förhandlingar med Svenskt Näringsliv drar tjänstemannaförbunden tillbaka kravet på ökad flexpension i sina branschvisa förhandlingarna om löner och andra villkor.

Skulle PTK däremot gå bet i sina kontakter med Svenskt Näringsliv, så kommer förbunden att driva frågan om förbättrad flexpension i de branschvisa förhandlingarna.

– Därför måste ITP-förhandlingarna vara klara innan de branschvisa förhandlingarna går in i ett avgörande skede, säger Niklas Hjert.

I klartext betyder det att ITP-förhandlingarna med svenskt Näringsliv bör avslutas i februari 2016.
Medan arbetsgivare inom gruv- och stålindustri och verkstadsindustri ofta varit lyriska över flexpension / deltidspension har Almega gjort tummen ner. Inför årets avtalsrörelse har Unionen mycket bestämt sagt att flexpension måste skrivas in i kollektivavtalen med Almega – medan Almega har sagt tvärt nej. Att lyfta över pensionsfrågorna till förhandlingar mellan PTK och Svenskt Näringsliv kan ses som en manöver för att komma förbi den här låsningen.

Niklas Hjert bekräftar inte att motsättningen mellan Unionen och Almega har spelat in, utan säger:

– Vi har fått signaler från arbetsgivarna, inklusive Almega, om att ITP är rätt sammanhang för frågor om tjänstepensionen.

Facken inom industrin har ett nära samarbete inför avtalsrörelserna, och i fråga om flexpension/deltidspension har de gått fram gemensamt.

– Vi har självklart informerat LO-förbunden inom industrin om att vi begär förhandlingar om ITP, säger Niklas Hjert.

Historiskt sett har arbetare haft sämre pensioner än tjänstemän. Först 2007 lyckades LO förhandla sig till lika höga pensionsavsättningar till sin Avtalspension SAF-LO som tjänstemännen har till ITP. Om tjänstemännen nu lyckas förbättra sin tjänstepension blir trycket på LO att följa efter starkt.

Niklas Hjert vill inte säga hur PTK:s förhandlingar om ITP kan påverka LO.

– Men att ökad livslängd sänker de allmänna pensionerna är ett problem inte bara för tjänstemännen.

Svenskt Näringsliv har ännu inte svarat på PTK:s förhandlingsframställan.

Mårten Martos Nilsson
08-725 52 13

Kommentera den här artikeln

 • Tobias

  Utsatthet, var det!
  Vad tror ni alla dem som har arbetsskador och inte får sin rätt enligt avtal och regler som fastslagits är?

  Politiker och försäkringskassans tjänstemän/kvinnor bryter dagligen mot alla regler, avtal och intentioner i försäkringarna som folk har betalat och detta med fackets/ LO.s goda minne.

  Hur utsatt är man inte om man blir / är arbetsskadad och inte har någon rättstrygghet eller rättssäkerhet?

  Våra socialförsäkringar är så dåliga så att detta skapar fattigpensionärer varje dag som detta
  Inte uppmärksammas i regering och riksdag. Sedan, för att inte tala om alla missgrepp som man gör sig skyldig till mot alla som har blivit illa skadade på jobbet och inte får sin rätt tillgodosedd.

  Människor vill ha bra villkor och avtal, men detta förstår tydligen inte dessa förhandlare eftersom dom redan har skaffat sig dom bästa villkoren till sig själva. Och då infinner sig frågan: Om dessa herrar och damer kan förhandla detta till sig själva, varföe klarar man inte av att ge detta till vanliga människor?

  Ökad livslängd har ingenting med att folk inte får en pension som är bra och att man kan leva på sin pension. Det kan man inte om pensionen är 40% av slutlönen. detta oavsett hur man räknar.