De vill ta bakvägen in i EMU

Det finns många märkliga debatter. En av de mest egendomliga rör frågan om Sverige ska delta i den så kallade europakten eller inte. Europakten är i korthet ett tvång för länder som har euron som valuta att överge sitt demokratiska självbestämmande över finanspolitiken (offentliga utgifter och skatter) och acceptera en hårdare ekonomisk styrning från EU-nivå.

I praktiken handlar det om att acceptera kraftiga nedskärningar i välfärden och försämringar för löntagarna. I grunden är den inriktad på en ekonomisk politik som är destruktiv och förvärrar situationen i de euroländer som har problem. En ensidig fokusering på åtstramning leder till än mer minskad efterfrågan, än högre arbetslöshet och därmed än mind­re skatteintäkter. Demokratin i enskilda länder tar stryk. Och i förlängningen växer social oro och högerpopulism.

Då pakten endast rör euroländerna undrar vän av ordning varför vi ens diskuterar att delta i något sådant. Den minnesgode vet att just det som hänt, med stora ekonomiska problem och påtvingad försvagning av demokratin, var det starkaste argumentet för att rösta nej. Och svenska folket har ju röstat nej.

Men den senaste tiden har statsminister Reinfeldt gått ut och sagt att Sverige bör delta, med det besynnerliga argumentet att vi inte ska bindas av paktens budgetkrav så länge vi inte är med i EMU. Folkpartiets Carl B Hamilton vill som vanligt gå med i allt som har med euron att göra, alldeles oavsett vad vi binds till.

Och nu har även Göran Persson sagt att han vill att Sverige ska delta. Perssons svepande uttalanden är ibland svåra att ta på allvar. Till exempel att vår självständighet från eurofiaskot skulle ha med ”grumlig nationalism” att göra. Men man skulle välvilligt kunna tolka honom som att han tror på något slags ökat inflytande.

Men när det gäller frågan om ökat inflytande blir allt konstigt. Ty i europakten, så som den ser ut nu, är det tydligt att det endast är de länder som har euron som valuta som ska ha inflytande och bestämmanderätt. Sverige skulle alltså gå med och acceptera ett regelverk utan att ha något inflytande över det. Och det är inte vilket regelverk som helst vi talar om. Vårt finanspolitiska regelverk i dag är mer flexibelt än det som föreskrivs, men det skulle också innebära att vi inte kan utveckla det i syfte att nå full sysselsättning. Kraftfulla satsningar på sysselsättning, med investeringar och välfärd som ledstjärna, blir nästintill omöjliga – oavsett vad svenska folket röstar fram.

Att EMU-omröstningens förlorare inte accepterar folkomröstningen och vill smyga in oss bakvägen är kanske väntat. Men de har lika mycket fel nu som de hade då.

Stefan Carlén
förbundsekonom Handelsanställdas förbund

Kommentera den här artikeln

 • Bengt Eriksson

  Om inte jag minns helt fel, så står det i Lissabonnfördraget (som även socialdemokraterna står bakom) att vi ska införa EURO. Detta innebär i praktiken att vi redan förbundit oss i och med att riksdagen ratificerade fördraget.. Visst… Vi har haft en folkomröstning som svarade något annat, men dessa omröstningar i detta landet är bara vägledande och ej beslutande. De partier (inkl. soc.dem.) som ställde sig bakom lissabonnfördraget har lovat att följa utslaget i omröstningen, men som alla förstår så är dessa löften inte mycket värda i praktiken. Det räcker således att EU KRÄVER att vi ska ansluta oss… Vi har ju inte ett enda undantag i fördraget…Som jag ser det, så sitter vi i en rävsax…
   

 • Bengt Eriksson

  Om inte jag minns helt fel, så står det i Lissabonnfördraget (som även socialdemokraterna står bakom) att vi ska införa EURO. Detta innebär i praktiken att vi redan förbundit oss i och med att riksdagen ratificerade fördraget.. Visst… Vi har haft en folkomröstning som svarade något annat, men dessa omröstningar i detta landet är bara vägledande och ej beslutande. De partier (inkl. soc.dem.) som ställde sig bakom lissabonnfördraget har lovat att följa utslaget i omröstningen, men som alla förstår så är dessa löften inte mycket värda i praktiken. Det räcker således att EU KRÄVER att vi ska ansluta oss… Vi har ju inte ett enda undantag i fördraget…Som jag ser det, så sitter vi i en rävsax…
   

 • Du har så rätt, Stefan!

 • Pingback: Politikerförakt « Full Mental Straightjacket()

 • Lennart F.J. Håman

  Du har Så  fel  Antagligen är du för lat eller så är du allmänt korkad
  Om du lyssnat med Öronen istället för med partiboken så hade du förstått vad Reinfeldt  så uttryckligen förklarade Nämligen att vi får vara med utan att Förbinda oss att gå med Utan att först folkomrösta igen kan det sägas tydligare?

  • Anonym

   Nåja, Reinfeldts ord skall man ta med en lastbils salt. Minns vad han och Alliansen sa när FRA klubbades igenom och vad de senare velat och vill.

   Sedan skall man ha klart för sig att Reinfeldt inte är ett dugg främmande för att ljuga. Reinfeldt påstod att de  100 miljarder som Sverige lånar till IMF sker så att man får ”marknadsmässigt betalt”. Det är en lögn.

   0,1% i ränta är inte marknadsmässig ränta, inte ens i närheten av det. Utlåningen har överhuvudtaget ingenting med marknad eller marknadsmässighet att göra.

   Vidare, det senaste utkastet till finanspakt visade att inflytandet i pakten blir
   minimalt, och att det inte finns pålitliga skrivningar gällande garantier för arbetsrätten i texten.

   Så vi får nästan inget inflytande i utbyte mot icke hållbara skrivningar, som man idag låtsas är ”garantier”. Att Reinfeldt tycker det duger, är lätt att begripa.

   Sedan bör du (i all välmening) undvika att projicera dina egna problem på andra,  om du inte vill framstå som både lat och dum.