Unionen: kanslichefen entledigas

Unionens kanslichef Nils-Åke Carlsson entledigas från sitt uppdrag av förbundsstyrelsen. Skälet är att ledningen inte har fullt förtroende för sin kanslichef.

– Nils-Åke Carlsson har lyckats väl med att bygga upp det nya förbundets verksamhet och gemensamma kultur. Men uppdragets som kanslichef förutsätter ett nära och förtroendefullt samarbete med förbundets förtroendemannaledning. Det har inte fungerat fullt ut, vilket jag beklagar. Vi är därför överens om att det är bäst att gå skilda vägar, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i ett intern personalmeddelande.

Nu blir Hanna Brandt González tillförordnad kanslichef hos Unionen.

Nils-Åke Carlssons förordnande gick ut i höstas och då förlängdes det.

När Sif och HTF slogs samman till Unionen fick Nils-Åke Carlsson uppdraget att dra ner på personalen i den nya organisationen. 900 anställda hos Unionen skulle dras ner till 675. Minskningen skedde med uppsägningar och olika slags frivilliga uppsägningspaket.

Neddragningen följdes av en diskussion mellan Unionens ledning företrädd av Nils-Åke Carlsson och de anställdas fackliga organisation om bland annat individgaranti i lönerörelsen och om sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Denna diskussion ledde till en förtroendeklyfta mellan arbetsgivaren Unionen och facket på Unionen.

Förra året drog Unionen igång en omdiskuterat satsning på kommunikation för den egna personalen. Kanslichef Nils-Åke Carlsson var drivande i projektet.

Tanken var att se till att fackets medlemmar blir bra bemötta. Metoden för detta heter kommunikologi. Unionen köpte in kommunikationsutbildning för 23 miljoner kronor och för de anställda motsvarande det utbildning under 7 000 arbetsdagar.

Göran Jacobsson
08-725 52 08

Kommentera den här artikeln

 • Kalle4550

  Se newsmill om Unionens satsning på kommunikologi http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/30/k-rt-barn-har-m-nga-namn-ok-rt-n-fler . Skrämmande är ordet….

 • Ballan

  En mer trånsynt artickel en den du refererar till har jag nästan aldrig springit på tidigare. Det måste ju gå att fråga Unionen vad de hade för avsikt antar jag?

  Dessutom anser jag att för att vi skall utvecklas behöver vi flytta fram perspektiven och inte bara hålla fast vid gamla förespeglingar om att allt redan är gjort på bästa sätt.

  Hoppas att Unionen om 10 år kan skriva detta på reporterns näsa, Tack vare vår satsning nådde vi målen och längre!

  Typiskt newsmill dessutom att helt ur luften och med begränsade perspektiv dra slutsatser som andra behöver ta droger för att göra.

  Dom kanske behöver gå en sådan där kommunkationskurs de också 🙂