Medlemsraset fortsätter

Facket fortsätter att tappa mark. Förra året förlorade LO 36 800 medlemmar. Även tjänstemannafacken i TCO backade, men akademikerna i Saco fortsätter att växa.

Medlemsraset fortsätter för LO-förbunden även om tempot mattats av. Under 2010 backade hela organisationen med 36 800 medlemmar, men det är ändå betydligt mindre än året innan då 46 000 lämnade förbunden.

Att LO backar är naturligt eftersom allt fler blir tjänstemän och akademiker. Men före chockhöjningen av a-kassan 2007, då det stora medlemsraset startade, brukade LO minska med mellan 25 000 och 30 000 medlemmar om året.

– Visst beror mycket på strukturella förändringar och den dyra a-kassan, men vi tappar också väldigt mycket bland ungdomarna och det är oroande. Vi måste satsa stenhårt på att vända trenden och vi måste driva de här frågorna tvärfackligt tillsammans, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LO-förbunden har satt ett mål i styrelsen att organisationsgraden som förra året var nere på 70 procent bland arbetarna ska vara minst 75 procent igen till LO-kongressen nästa år.

– Det är ambitiöst, men det ska gå, säger Wanja Lundby-Wedin.

Det allra största medlemsraset finns inom industrin. IF Metall förlorade 15 600 medlemmar förra året och står ensamt för 42 procent av hela LO:s medlemsförlust.

– Det beror på det fullständigt brutala raset för industrin när vi under två år förlorade 50 000 jobb. Många som blev arbetslösa har gått vidare till andra branscher och därmed till andra fackförbund, säger Anders Ferbe, IF Metalls vice ordförande.

Han tillägger att de som har jobb inom industrin fortfarande är med i facket i hög grad då IF Metalls organisationsgrad ligger kvar på mellan 83 och 84 procent i de flesta avdelningarna.

– Vi håller fortfarande ställningarna på arbetsplatserna, men vi får inte heller blunda för att det finns mer att göra för att organisera fler, säger han.

GS, som har medlemmar i skogs- och träindustrin och i den grafiska branschen, drabbades också hårt av industrikrisen och förlorade 6,6 procent av sina medlemmar förra året. Även i GS var det främst de arbetslösa som lämnade facket.

– Även om många har gått till andra fackförbund, har en del också lämnat facket helt när de blivit arbetslösa. Där kan vi vara självkritiska och konstatera att vi kanske borde göra mer för att stötta våra medlemmar som är arbetslösa, säger Per-Olof Sjöö, ordförande för GS.

Men det är inte bara LO-förbunden som backar. Under 2009 ökade TCO-förbunden med sammanlagt 17 500 medlemmar. Förra året bröts den positiva trenden, och organisationen tappade 4 900 medlemmar.

Det största tjänstemannaförbundet, Unionen, som ökat de senaste åren tappade 3 400 medlemmar totalt. Enligt förbundet har studerandemedlemmarna minskat, medan antalet yrkesverksamma ökat med 3 000.

Tre TCO-förbund, Lärarförbundet, Vårdförbundet och Journalistförbundet, gick emot trenden och ökade förra året, liksom flera av akademikerförbunden. Saco hade sammanlagt 619 000 medlemmar vid årsskiftet, 14 000 fler än året innan.

– Det är väldigt glädjande att vi fortsätter att öka, men jag hade varit ännu gladare om även LO och TCO ökat. Vi behöver en stark fackföreningsrörelse för att hålla uppe den svenska modellen som helt bygger på att vi har många medlemmar och kan teckna kollektivavtal, säger Sacos ordförande Anna Ekström.

Johanna Wreder
08-725 52 15

Kommentera den här artikeln

 • Victor

  Hej.nIntressant statistik men man vill ju ocksu00e5 veta hur mu00e5nga medlemmar som du00e5 u00e4r kvar, inte bara hur mu00e5nga som fu00f6rsvunnit?

 • Johanna Wreder

  Hej!nSju00e4lvklart u00e4r det intressant, och siffrorna fu00f6r alla fu00f6rbund finns i papperstidningen och kommer ocksu00e5 snart pu00e5 nu00e4tet. LO hade vid u00e5rsskiftet 1 527 990 medlemmar och TCO hade 1 205 425.

 • Nu finns tabellen fru00e5n tidningen u00e4ven hu00e4r pu00e5 nu00e4tet.

 • Ru00e4ttru00e5dig

  Ca 360 000 ru00f6stade pu00e5 SD i valet.Deras opinionssiffror u00f6kar stadigt.u00c4r det du00e5 inte kontraproduktivt att hetsa och t.om. utesluta medlemmar som arbetar fu00f6r SD?Enligt bedu00f6mningar u00e4r en stor del av vu00e4ljarna och sympatisu00f6rerna ur LO grupperna.Att begu00e4ra en omvu00e4rdering av synen pu00e5 SD u00e4r vu00e4l inte realistiskt,men taktiken gentemot deras sympatisu00f6rer bu00f6r nog fackfu00f6rbundsledningarna se u00f6ver.Su00e4rskilt som policyn inte u00e4r enhetlig.

 • Pingback: Tweets that mention Medlemsraset fortsätter -- Topsy.com()

 • Anonym

  Fu00f6rtroendet fu00f6r Lo naggas i kanten av att vissa fackfu00f6rbund ekonomiskt stu00f6djer den vu00e4nsterfacistiska organisationen Expo. Det finns klara kopplingar mellan Expo och Afa, du00e4r ett flertal medlemmar blivit du00f6mda fu00f6r grov brottslighet.

 • Pingback: Färre fackliga medlemmar « Görans tankar och bagateller()

 • Eric Emanuel

  Det kan vu00e4l inte vara direkt nu00e5gon nyhet. Dagens mu00e4nniskor har betydligt lu00e4ttare att genomsku00e5da vad som egentligen gu00f6rs inom dessa fackfu00f6rbund. Och i mu00e5nga fall u00e4r det inte mycket som gu00f6rs. Ku00e4nnedom om fru00e5gorvillkor etc. ute pu00e5 avdelningar u00e4r inte mycket vu00e4rt. Men su00e5 lu00e4nge det flyter pu00e5 i lugn och romantisk takt u00e4r allt su00e5 bra och fint. Arbetsvillkoren u00e4ndras, globaliseringarna gu00f6r sitt, och facken sitter eller stu00e5r som handfallna moduler. Liknande strutsen som borrar ner sitt huvud i sanden, och hoppas att allt gu00e5r bra. Jag sju00e4lv u00e4r en av de mu00e5nga ”lurade” fu00f6r vad fackfu00f6reningen egentligen gu00e5r fu00f6r. En dj-la massa snack men knappt nu00e5gon handling. Mest positionskrig inom de egna leden, det u00e4r mest vad som gu00e4ller! Tyvu00e4rr!

 • Ru00e4ttru00e5dig

  I tidningen Transportarbetaren ger Poohl fru00e5n Expo ru00e5det att inte fortsu00e4tta med att utesluta medlemmar som arbetar aktivt fu00f6r SD.Blir intressant att se om Lindgren och co.lyder sin Gurus ru00e5d.Poohl menar ocksu00e5 att det finns en potential fu00f6r 10-15 % av ru00f6sterna fu00f6r SD nu00e4sta val.Han hu00f6ll mer eller mindre med SD efter riksdagsdebatten om vu00e5ldsbejakande ru00f6relser, Nu00e4mligen att det ru00e5der en beru00f6ringsu00e5ngest i dessa fru00e5gor.Luslu00e4ser man Expo dyker det upp alltmer tvivel pu00e5 islam och islamister,Intressant utveckling.Su00e4rskilt som man som medlem i fackfu00f6rbund tvingats bidra pekuniu00e4rt till Expos verksamhet.

 • Pingback: Facket och arbetarrörelsen()