Från och med 2023 skulle privatanställda LO-medlemmar få pengarna till sin avtalspension inbetalda varje månad, inte bara en gång om året.

Det är en viktig förbättring, bland annat därför att LO-medlemmarna då får avkastning direkt i stället för att deras pengar ligger och väntar.

Men problem med det IT-system som pensionscentralen Fora hade upphandlat gjorde att förändringen sköts upp ett år.

LO:s dåvarande avtalssekreterare Torbjörn Johansson, ledamot i Foras styrelse, sa till Arbetet i augusti förra året att förändringen ”ska gå igång från årsskiftet 2023-24”.

Nu slår fackliga företrädare inom Pappers larm om att de månadsvisa överföringarna fortfarande inte fungerar som de ska.

Uppgifter saknas

När medlemmarna loggar in på pensionscentralen Fora för att kolla sin avtalspension upptäcker de att uppgifter om inrapporterad lön och pensionspremie saknas för en del månader.

På Figeholms bruk har skyddsombudet Mattias Håkansson hjälpt ett tiotal arbetskamrater att kontrollera sina uppgifter hos Fora. För samtliga var uppgifterna ofullständiga.

På Holmens bruk i Hallstavik, där Pappers har uppmanat medlemmarna att logga in på Fora, ser vissa sina uppgifter för bara en månad, andra för två, tre eller fyra månader – trots att Holmen har rapporterat in lönerna för samtliga anställda samtidigt.

– Och vilka månader som fattas varierar från person till person. Det finns alla varianter, det är rena cirkusen, säger Aleksandar Srndovic, ordförande för Pappers avdelning 68 i Hallstavik.

Vilka månader som syns hos Fora varierar dessutom över tid. Aleksandar Srndovic visar skärmdumpar från sitt eget konto, där han under våren kunde se årets första månader. Nu har februari försvunnit.

Dennis Bäckman, ordförande för Pappers avdelning 86 i Figeholm, kunde se åtminstone någon månad när han loggade in i våras – nu syns ingenting på kontot.

Pensionen fylls inte på

– Om alla på arbetsplatsen hade sett samma sak, till exempel att uppgifter saknas för april, så kunde man tro att det handlade om en fördröjning. Men nu ser det olika ut för alla arbetskamrater jag har pratat med, säger Roger Carlberg, som arbetar med mekaniskt underhåll på Holmens bruk i Hallstavik.

Själv har Roger Carlberg fått lön inrapporterad för två månader hittills i år. När han loggar in hos Folksam, som förvaltar hans avtalspension, bekräftas bilden: Pensionen har bara fyllts på just dessa två månader.

Aleksandar Srndovic ringde till Fora för några veckor sedan och frågade vad oredan beror på.

– De skyllde på att vår arbetsgivare, Holmen, inte hade rapporterat in våra löner korrekt. Men Holmen har visat mig att de har rapporterat rätt varje månad från januari till och med april, säger Aleksandar Srndovic.

Missar uppgången på börsen

Hundratusentals LO-medlemmar tjänar in pengar till Avtalspension SAF-LO varje månad. Hur många av dessa som berörs av problemen hos Fora har Arbetet inte fått svar på.

Pappers företrädare ifrågasätter inte att medlemmarna kommer att få sina pensionspengar så småningom. Men de kan förlora mycket på att insättningarna på pensionskontot dröjer.

Har du 25 000 kronor i månadslön betalar arbetsgivaren in en dryg tusenlapp i månaden till din avtalspension. För dem som har högre löner och arbetar mycket övertid blir summorna betydligt större.

Medlemmar i Pappers kan också välja att använda sin arbetstidsförkortning till att bättra på avtalspensionen. Det gör Dennis Bäckman, som dessutom har tjänat in extra pension genom 100 timmars övertidsarbete.

Dennis Bäckman med glasögon och en getskägg, iklädd en svart skjorta och bärandes på en väska, tar en selfie framför en byggnad med stora fönster och väggmonterade lampor.
Dennis Bäckman.

– Det är närmare 70 000 kronor som skulle ha förts över till min avtalspension, säger Dennis Bäckman, som fortsätter:

– På det här sättet har vi missat uppgången på börsen under våren. Det har jättestor betydelse, särskilt för de unga som har långt kvar till pensioneringen och skulle ha fått ränta på ränta på sina pengar under många år.

Fora: ”Vi har utmaningar”

Fora väljer först att svara på Arbetets frågor om problemen via mejl. Sandra Petersson, chef för partsrelationer och nämnder på Fora, skriver:

”Fora har nyligen genomgått en betydande omställning i och med övergången till månadshantering. ​Vid så omfattande förändringar är det inte ovanligt att incidenter uppstår. För närvarande upplever vi en del utmaningar i premieberäkningen och att viss uppdaterad information inte syns på Mina sidor. Vi arbetar intensivt för att rätta detta. Vår främsta prioritet är att, tillsammans med våra samarbetspartners, säkerställa att allt blir korrekt och att liknande problem inte uppstår i framtiden.”

Sandra Petersson med långt blont hår, klädd i en svart blazer över en ljus skjorta, står utomhus med byggnader i bakgrunden.
Sandra Petersson på Fora.

Pengar sätts in i juli

När Arbetet får en intervju hänvisar Sandra Petersson till att arbetsgivarna har fått möjlighet att skjuta fram rapporteringen av januari-, februari- och marslönerna, som längst till den 31 maj, för att underlätta övergången till månadsvis rapportering.

– Om arbetsgivaren har märkt upp och rapporterat kommer premieöverföringen som är baserad på den första rapporteringsperioden att ha genomförts i sin helhet i juli, säger Sandra Petersson.

Enligt Sandra Petersson ”upplever Fora vissa störningar med att spegla informationen från sina underliggande bassystem”, men Fora har ”säkerställt att den underliggande datan är korrekt”.

Så om min arbetsgivare har rapporterat in min lön korrekt varje månad redan från och med januari, har jag fått in pengarna till min avtalspension under våren även om det inte syns när jag loggar in hos Fora?

– Nej det är under juli vi kan säkerställa för alla individer. Oavsett hur rapporteringen har varit, svarar Sandra Petersson.

Vad säger ni till de sparare som har missat avkastning därför att det har gått långsamt att införa ert nya system?

– Vi ser inte att man har förlorat någonting, eftersom vi följer en förlängd plan, som vi har kommunicerat. Vi ser till att hela cykeln ska vara hanterad i juli, det är det vi jobbar för.

Om ni har problem med premieberäkningen och problem med att få ut uppgifter på Mina sidor, varför har ni inte gått ut med information till kunderna om det?

– Återigen, vi följder den här förlängda planen och rapporteringsperioden. Då har inte behov funnits att kommunicera kring det.

Aleksandar Srndovic blev besviken redan när övergången flyttades fram från 2023 till 2024. När han hör att Fora nu ”följer en förlängd plan” som har ”kommunicerats” och innebär att avtalspensionen fylls på månadsvis först från och med juli hittar han knappt ord för sina känslor.

– När Fora inte klarar sitt uppdrag skyller de på våra arbetsgivare, sedan hittar de på andra ursäkter. Att de inte har koll på sina system är katastrof. Frågan är om vi har förtroende för dem längre.