Deltidsanställde Paul Bodén jobbar 35 timmar i veckan men drömmer om att få 40.  

Isabel Weber Bechs dröm är redan förverkligad. Hon jobbar 26 timmar i veckan. Det är heltid.

Även om 40 timmar i veckan är normen för heltid, jobbar många heltidsanställda betydligt färre timmar än så. 

Undersköterskan Isabel Weber Bech är en av dem. Att hon bara har 26 timmar på sitt heltidsschema beror på att hon jobbar varje helg. 

En kvinna sitter på en studsmatta tillsammans med tre barn en solig dag. Två av barnen täcker för sina ögon medan ett står framför. I bakgrunden syns träd.
På ett år jobbar Isabel Weber Bech 82 arbetsdagar mindre än den som har 40-timmarsveckor.

Med jobb tre dagar i veckan i stället för fem få hon tid över till återhämtning och att vara mycket tillsammans med sina fyra barn. 

– Jag tycker att det är fantastiskt att jag har så mycket ledig tid, säger hon.  

”Utmaning att få ihop det med kompisar”

Paul Bodèn jobbar inte alla helger, men många. Och ofta sena kvällar och nätter. Som restauranganställd matsalsnisse på Stockholmskrogen Sturehof fixar han det mesta ute i restaurangen, förutom att ta beställningar. 

Krogen har öppet från halv elva på förmiddagen till två på natten alla dagar om året, förutom julafton. Då är det kvällsstängt. 

– Det säger sig ju självt att det blir mycket kvällar och helger. Det är en utmaning att få ihop det socialt med kompisar och så, men också med engagemang i facket och politiken, säger Paul Bodén som är klubbordförande och aktiv i Hotell- och restaurangfackets Stockholmsavdelning. 

En skäggig man i vit kockuniform står i en restaurang och håller en meny, tittar rakt in i kameran. Oskärpa element är placerat i bildens förgrund.
Paul Bodèn jobbar inte alla helger, men många.

Trots arbetstiderna trivs han med sitt jobb och jagar ofta extratimmar utöver de 35 timmar som står i hans kontrakt. Drömmen är heltid. 

– Tyvärr finns det väldigt få heltider i vår bransch. Nästan alla ute på golvet jobbar deltid. 

I de flesta branscher har anställda som regelbundet jobbar på obekväma tider lite kortare veckoarbetstid. 

Industrianställda som jobbar treskift där även helger ingår, har ofta 36-timmarsvecka. I vården gäller 37 timmar om man jobbar kvällar, helger och storhelger, och i butiker 38,25. 

Så lång är heltiden i LO-förbundens avtal

39 timmar: Intermittent tvåskift (med uppehåll för helger) på Elektrikernas installationsavtal. 

38,25 timmar: Handels detaljhandelsavtal och kommunalt anställda som jobbar kvällar, helger och vissa helgdagar. Utslaget över längre tid motsvarar det 40 timmar eftersom arbete på dagar då andra är ledig ingår.

38 timmar: Tvåskift på Transports transportavtal, Livs livsmedelsavtal och Pappers avtal.Intermittent treskift på GS träindustriavtal, IF Metalls teknikavtal, Livsmedelsavtalet och Installationsavtalet. Ständig natt på Livsmedelsavtalet och nattreceptionister på HRF:s avtal med Visita.

37 timmar: Anställda i regioner som schemaläggs kvällar, helger och storhelger och omfattas av Kommunals avtal med SKR och Sobona. Kontinuerligt tvåskift på Träindustriavtalet.

36 timmar: Kontinuerligt treskift (ej uppehåll för helger) på Livsmedelsavtalet, Pappersavtalet, Installationsavtalet, Transportavtalet samt Teknikavtalet men då med uppehåll för storhelger. Intermittent treskift på Byggnads byggavtal. Bergarbete på Sekos Väg- och banavtal samt Byggavtalet.

35 timmar: Ständig natt på Träindustriavtalet. Kontinuerligt treskift på Byggavtalet samt Teknikavtalet om storhelger ingår.

34,33 timmar: Ständig natt på Kommunals avtal med SKR och Sobona

34 timmar: Ständig natt på Teknikavtalet.

32 timmar: Ständig helg på Teknikavtalet

Källa: Förbundens egna uppgifter om sitt största kollektivavtal. Andra arbetstidsmått kan finnas i andra avtal och framför allt i lokala avtal. 

I byggbranschen får skiftarbete bara förekomma under speciella förutsättningar. 

I Hotell- och restaurangbranschen gäller 40-timmarsveckor för nästan alla, utom nattreceptionister på hotell. 

Restauranger har alltid haft öppet på kvällar och helger då andra har tid att gå ut och äta eller roa sig. 

En person i vit uniform som ställer upp stolar på bord i en restaurang med mönstrat golv och hängande gröna dekorationer.
Paul Bodèn på arbetet på Sturehof i Stockholm.

”Normalt jobba kvällar och helgen”

Som kompensation för jobb på röda dagar finns dock extra ledighetsdagar i avtalet. De kan bytas mot 38-timmars veckor om man kommer överens om det lokalt, men det är mycket ovanligt.

HRF:s avtalssekreterare Peggy Nyholm konstaterar att det historiskt inte funnits några obekväma arbetstider i hotell- och restaurangbranschen. 

– Det anses inte obekvämt att jobba kvällar och helger för oss. Det anses normalt. Därför fick vi ingen ob-ersättning förrän 1961.

Många i besöksnäringen är unga som har sina första jobb, eller extrajobb medan de pluggar. Deltid är vanligare än heltid och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på 53 procent, enligt Peggy Nyholm. 

I det läget har kortare arbetstid inte varit en prioriterad fråga för HRF:s medlemmar.

– Historiskt har våra medlemmar tyckt att frågor om pengar i plånboken, hög sysselsättningsgrad och trygga anställningar har varit viktigare att driva. 

Så är det fortfarande, bekräftar Paul Bodén, men han säger att det också finns ett tryck i frågan om kortare arbetstid. 

Är tiden inne för kortare arbetstid?

Frågan om arbetstidsförkortning har åter blivit het efter att Socialdemokraterna öppnat för att driva frågan inför nästa riksdagsval. 

LO har sedan länge ett mål om 30-timmars arbetsveckor, men har inte drivit frågan aktivt. Efter LO-kongressen är det dock en prioriterad fråga.

Facket ska först försöka korta arbetstiden avtalsvägen, men LO öppnar också för att lagstiftning kan behövas. 

Senast arbetstiden förkortades i lagen var 1973 då vi fick 40-timmarsveckor. 

”Livet är så mycket mer än att arbeta”

Det märktes inte minst på LO-kongressen i slutet av maj där frågan pekades ut som en av de viktigaste för LO under de kommande åren. 

– Produktiviteten har ökat och det har inte kommit oss arbetare till del. Vi ska jobba längre än någonsin och vi jobbar hårdare än någonsin, säger Paul Bodén. 

– Det är dags att korta arbetstiden så att vi orkar, men också så att vi får mer fritid. För livet är ju så mycket mer än att jobba. 

Det är svårt att jämföra arbetstidsmått rakt av mellan olika branscher. Förutom kortare veckoarbetstid ger många avtal arbetstidsförkortning där ett antal timmar varje år avsätts till arbetstidskonton

Tiden kan sedan tas ut på olika sätt, så som kortare arbetstid, lediga dagar eller extra pensionsavsättningar. 

Andra avtal ger extra semesterdagar och en del innehåller avsättningar till deltidspension som gör att arbetstiden kan kortas för äldre. 

Ordlista: Det betyder skiften

Intermittent skiftgång: Skiftarbete med uppehåll för helger.

Kontinuerlig skiftgång: Skiftarbete även på helger. 

Två- respektive treskift: Arbetstiderna varierar då två eller tre skiftlag löser av varandra. Vid treskift kan man till exempel arbeta förmiddag vecka 1, eftermiddag vecka 2 och natt vecka 3, sedan börjar rotationen om.

Ständig natt/helg: Man jobbar enbart nattskift eller helgskift. 

Volvo Cars kan ha Sveriges kortaste arbetstid

Det är också svårt att med säkerhet slå fast var veckoarbetstiden är kortast i Sverige eftersom de riktigt korta arbetstiderna regleras i lokala avtal.  

Men runt 50 anställda på helgskiftet på Volvo Cars i Göteborg kan vara vinnarna. 

Medan andra jobbar fem dagar i veckan och är lediga två, är det precis tvärt om för dem. 

De jobbar två arbetspass varje helg. Det första startar vid midnatt och slutar vid lunch på lördag och det andra startar på söndag förmiddag. 

Totalt jobbar de 24 timmar i veckan. De har dessutom arbetstidsförkortning med avsättningar till arbetstidsbank. 

– Att jobba 12-timmarspass är långt och inte för alla. Men att bara behöva gå till jobbet två dagar i veckan och vara ledig resten, det väger upp det för många, säger Michael Blohm, informationsansvarig på IF Metalls verkstadsklubb på Volvo Cars. 

Förutom kortare veckoarbetstid som kompensation för obekväma arbetstider har många fackförbund, främst i inom industrin och byggbranschen, även arbetstidsförkortningar för alla på sina avtalsområden. Ofta handlar det om ett antal timmar som samlas i arbetstidsbanker och som kan tas ut på olika sätt.  Källa: Förbundens egna uppgifter.