Kiriakos Forotzidis blev överraskad när han läste brevet från Försäkringskassan för någon vecka sedan. När han några år tidigare ansökt om ersättning för tandvårdskostnader utomlands hade han fått besked efter några veckor. Nu meddelade myndigheten att de räknar med att kunna fatta ett beslut om drygt ett år.

Samtidigt innehåller brevet en paradox: Försäkringskassan upplyser honom om hans rättighet att begära att myndigheten fattar ett beslut när det har gått sex månader sedan hans ansökan kom in, i enlighet med förvaltningslagen. 

– Det är för byråkratiskt att säga ”om du inte är tillfreds om ett halvår så kan du klaga och så tar vi ett beslut”. Varför ska jag skicka ett brev efter ett halvår för att säga att du ska göra ditt jobb? Säger Kiraiakos Forotzidis. 

Blev nyfiken

Han blev nyfiken och ringde upp kundtjänsten. Han fick höra att det var ont om personal, och att Försäkringskassan tampas med en begränsad budget i nuläget. 

– Jag frågade honom: vem vet om jag lever eller är död om ett år? Och han sa, inga problem, om du dör och har släktingar, så kan vi ge ersättningen till dem, säger Kiraikos Forotzidis och skrattar.

Han frågade om han i alla fall kunde få kontakt med en handläggare för att säkerställa exakt vilka dokument myndigheten vill ha in. Men medarbetaren svarade att han behövde vänta. 

– När det har gått ett år är det svårt att komma ihåg allting, säger Kiraikos Forotzidis. 

Oroar sig

Konsekvenserna av väntetiden är inte stora för honom, tandläkarnotan var ”ingen enorm kostnad”, men han oroar sig för andra. 

– Vissa kanske inte klarar att vänta ett år på att få pengarna. 

Försäkringskassan mål är att de som ansöker om ersättning ska få beslut inom 90 dagar. Linda Nilsson, enhetschef på avdelningen tandvård meddelar över mejl att antalet ärenden som rör ersättning för tandvård utomlands har mer än fördubblats sedan 2020. Det har bland annat att göra med att fler svenskar, särskilt i Norrbotten där det råder tandläkarbrist, åker till Finland för tandläkarvård. Vidare skriver hon att de har rekryterat många nya utredare, men att det tar lång tid att lära upp dem.

Brev från Försäkringskassan med besked om väsentlig försening.
Brevet som Kiraiakos Forotzidis fått av Försäkringskassan.

“Konstig rundgång”

Linda Nilsson bekräftar att Försäkringskassan ser de långa väntetiderna som ett problem – för att få ner väntetiderna behöver de få ”full effekt av de rekryteringar som gjorts”. Hon meddelar även att det pågår ett arbete med att effektivisera handläggningsprocessen ytterligare.

I Kiraikos Forotzidis brev från Försäkringskassan står det att myndigheten räknar med att kunna ta beslut den 23 juni 2025. Samtidigt informeras han alltså om att han har rätt att begära att myndigheten fattar ett beslut i ärendet den 27 november 2024.  

Hur hinner de då fatta besluten, om det kommer in krav om beslut när sex månader gått, medan de räknar med att kunna ta beslut flera månader senare än det? 

Över telefon förklarar pressekreteraren Charlotta Jernström ett komplicerat kösystem. När man begär att myndigheten ska fatta beslut efter sex månader får man förtur i den ordinarie kön. Då har myndigheten fyra veckor på sig att fatta beslut. Men de kan också fatta beslut om att inte fatta beslut, om till exempel information saknas. Då hamnar personen åter på sin ordinarie köplats. Sedan kan den som ansöker i sin tur överklaga myndighetens beslut om att inte fatta beslut, vilket leder till att en ”parallell snurr” skapas.

– Det blir en konstig rundgång, säger Charlotta Jernström.

Hon berättar att Försäkringskassan likt andra svenska myndigheter har en ansträngd ekonomisk situation. Men att myndigheten ”inte är så här långsamma” på någon annan avdelning. Det har, förutom ovanstående skäl, att göra med att ansökningarna som rör tandvård utomlands handläggs manuellt – ärendena är ofta komplexa och tidskrävande.

Fått in 115 ärenden

Enhetschefen Linda Nilsson skriver att många som ansöker om ersättning för tandvårdskostnader om ersättning inte nyttjar rättigheten att begära förtur. De senaste 12 månaderna har 115 dröjsmålstalande-ärenden beslutats, i snitt 10 ärenden per månad.

Kiraikos Forotzidis berättar att han aldrig väntat sig att det skulle ta så lång tid att få ett myndighetsbeslut i Sverige. 

– Det är mer förståeligt att det händer i mitt hemland, Grekland, men i Sverige? Ett år? För mig blev det tydligt att det finns stora problem på Försäkringskassan.