Flera dödsolyckor har skett på Green Cargo när personal i sitt arbete åkt på fotsteg utanpå järnvägsvagnar.

I maj meddelade Arbetsmiljöverket att de förbjuder företaget att fortsätta med arbetssättet, på grund av riskerna. Om personal åker på fotsteget efter 2 september i år kan bolaget krävas på 15 miljoner kronor i vite.

Nu har Green Cargo överklagat beslutet till förvaltningsrätten och kräver i första hand att det rivs upp helt. Företaget vill också ha inhibition, alltså beslut om att förbudet inte träder i kraft i september utan skjuts upp i väntan på domstolsprövningen.

Det statliga bolaget vill ha besked om inhibitionen snarast. De uppger att de annars måste informera kunder om att Green Cargo inte kommer kunna uppfylla sina åtaganden. 

”Samhällsviktig verksamhet drabbas”

Enligt överklagandet finns det 39 geografiska platser där åkning på fotsteg inte kan ersättas med andra lösningar om godstrafiken ska fortgå, dit säger sig Green Cargo alltså inte kunna köra gods om förbudet träder i kraft.

Green Cargo och fotstegen

– Det statliga företaget kör varje dag 400 godståg.

– 1 800 personer är anställda på Green Cargo.

– Ungefär två av tre anställda, 1 200, åker i någon utsträckning på fotsteg i sitt arbete.

Bolaget målar i sitt överklagande upp en dyster bild där samhällsviktiga verksamheter, så som postutdelning, kan drabbas. Där bolag vars transporter påverkas kan behöva flytta produktion och där samhällen runt de 39 platserna kommer att drabbas av omfattande lastbilstrafik. Företaget pekar också på att olyckor är relativt vanliga i vägtrafik och att miljön drabbas om gods flyttas från räls till väg.

Arbetsmiljöverket: ”Ingen ska dö”

I andra vågskålen ligger riskerna med åkning på fotsteg. Arbetet har tidigare granskat de dödsolyckor och andra allvarliga olyckor som har skett när anställda på både Green Cargo och andra bolag dels fallit av fotsteget och körts över, dels klämts i krockar med andra fordon i plankorsningar.

– Ingen ska bli sjuk eller skadas eller dö av jobbet oavsett om det får ekonomiska konsekvenser för företaget, sa Arbetsmiljöverkets enhetschef Ulrika Scholander till Arbetet i maj när beslut om förbudet just fattats.

Men Green Cargo tycks mena att förbudet snarare ställer sig i vägen för pågående säkerhetsarbete.

35 centimeter att stå på

Åkning på fotsteg sker vid växlingsarbete, när vagnar förflyttas långsamt för att kopplas och lastas om. Man kan då behöva backa vagnarna. Någon står då ofta på ett fotsteg på den sista vagnen, som hamnar först i färdriktningen, för att hålla uppsikt. 

Enligt det nuvarande regelverket ska fotstegen vara 35 gånger 35 centimeter stora, men i vissa situationer får de vara mindre.

Green Cargo lyfter i överklagandet att företaget har infört en rad förändringar för att öka säkerheten, exempelvis ett förbud mot att stå på fotsteget vid färd över plankorsningar utan bommar. 

Vill införa sele

Fler åtgärder, som att hålla uppsikt med kameror i stället, är under utveckling. Sammantaget väntas detta kunna minska riskerna med 97 procent. Där sådana lösningar inte är möjliga vill företaget införa en möjlighet att fästa sig i en sele när man står på fotsteget. 

”Arbetsmiljöverket synes inte ha beaktat Green Cargos redan vidtagna åtgärder vid sitt beslut”, skriver företaget till förvaltningsrätten.

Men Ulrika Scholander på Arbetsmiljöverket sa till Arbetet i maj att myndigheten vill ha ett förbud från september trots Green Cargos förslag på åtgärder, för att säkerställa att arbetssättet inte fortsätter. 

”Snedvrider konkurrensen”

Företaget argumenterar för att mer tid krävs för att genomföra förändringarna på ett säkert sätt.

Bolaget reagerar också emot att förbudet endast gäller Green Cargo, trots att åkning på fotsteg sker hos fler företag. Man uppger till förvaltningsrätten att det innebär ett ”kraftigt snedvridande av konkurrensen”.

Arbetsmiljöverket kan å andra sidan endast lägga förbud på ett företag åt gången, men har flaggat för att det kan bli aktuellt att förbjuda arbetssättet på fler bolag.

Green Cargo vill inte kommentera sitt överklagande ytterligare i nuläget.

Green Cargos krav i domstol

  1. Inhibition, alltså att beslutet inte träder i kraft omedelbart 3 september utan skjuts upp tills det prövats i domstolen.
  2. I första hand: Arbetsmiljöverkets beslut hävs helt.
  3. I andra hand: Beslutet gäller från 31 december och endast för åkning på fotsteg utan skydd mot fall.
  4. I tredje hand: Beslutet börjar gälla 1 juni 2025.