”Det är mycket tråkigt om tidigare deltagare är besvikna – så vill vi självklart inte att det ska vara och det tar vi givetvis med oss i vårt utvecklingsarbete.”

Så svarar företaget Arcus på frågan vad de vill säga till Aron, Elin och Anna i Arbetets granskning.

De har alla tre varit deltagare hos Arcus, i Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Steg till arbete för personer med funktionsnedsättning. De är väldigt missnöjda och kallar tiden där för förvaring. De har mått dåligt över trånga lokaler och bristande stöd. 

Företaget vill inte ställa upp på en intervju utan Arcus affärsområdeschef Ann-Christin Bergström svarar skriftligt. 

”I fas nu”

Arbetets granskning visar att över 1 000 klagomål kommit in på Steg till arbete. En stor del av dem handlar om Arcus som är den största aktören. 

Ett av problemen har varit personalbrist. Ann-Christin Bergström beklagar det, och skriver att de nu rekryterat fler och försöker rekrytera ännu fler. Nu är de till exempel ”i fas” i Västerås där det tidigare varit stopp för att ta emot nya deltagare på grund av problemen. 

Arcus har också haft för små lokaler. De hade gjort en felaktig uppskattning av hur många deltagare som skulle komma, men nu ska alla lokaler vara godkända av Arbetsförmedlingen, enligt Arcus själva. 

Arbetet frågar också Arcus om de anser att deltagarna får en bra tjänst och om de lever upp till kraven. På de frågorna ges inget rakt svar, utan företaget skriver att de “lärt sig mycket” av utmaningarna och att de fått ”goda resultat” av sitt arbete. Enligt Arcus är rutiner på plats och de fortsätter jobba för att höja kvaliteten. Vissa utmaningar menar de kan ”växa” bort när rutiner faller på plats.

”Inte enkelt”

Även Eeva Vestlund, enhetschef för leverantörsuppföljning på Arbetsförmedlingen, pratar om barnsjukdomar. Att det är naturligt med problem i en ny tjänst. Men hon säger samtidigt att det är ovanligt många brister. Hon förklarar det med att Steg till arbete är en ”ovanligt komplex tjänst” med flera delar där deltagarna har väldigt olika behov.  

– Då är det inte enkelt. Men vi har ett tydligt uppdrag att stödja den här gruppen, även om det är svårt, säger Eeva Vestlund.   

Hon betonar att företagen förbundit sig att följa avtalen med Arbetsförmedlingen och att ett stort ansvar vilar på dem.

Så vad vill hon säga till de deltagare som tillhör en extra känslig grupp och som drabbats av de här inkörsproblemen? 

– Det är naturligtvis oerhört ledsamt för mig att höra om de som har hamnat i en tråkig situation. Generellt fungerar tjänsten bra och de brister vi upptäcker hanterar vi för att de ska åtgärdas.