I morgon, måndag, talar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på LO-kongressens sista dag. Och hon har en fråga att besvara från LO:s nyvalda ordförande Johan Lindholm. 

I sitt linjetal lyfte han karensavdraget i sjukförsäkringen. Medan tjänstemän ofta kan arbeta hemifrån när de är förkylda tvingas LO-anslutna gå till jobbet med feber för att de inte har råd med karensavdraget.  

– Jag vill ha ett tydligt besked från Magdalena Andersson: Nästa gång Socialdemokraterna har makten, tar ni då bort denna orättvisa klasslagstiftning? sade han och möttes av talets längsta applåd.

Johan Lindholm krävde också att de politiker som styr nu måste investera mycket mer i infrastruktur, på bostadsbyggande, sjukvård och välfärden i stort.

Han lyfte också de ökande klyftorna i samhället som han menar skapar otrygghet,

– Det går inte att fixa genom att sänka skatten för de rikaste. Det går inte att fixa genom vinster i vård, skola och omsorg. Och för mig är det viktigt att Sverige håller ihop. 

”Inte gjort tillräckligt för arbetarkvinnor”

Men han manade också till facklig självkritik bland annat när det handlar om jämställdhet och att facket inte lyckats få bukt med ofrivilliga deltider och visstidsanställningar. 

– I praktiken betyder det att vi inte gjort tillräckligt för arbetarkvinnorna.   

Ungefär hälften av alla LO-kvinnor jobbar deltid, sade han och betonade att det innebär att många kvinnor inte har råd med de nödvändigaste utgifterna i ett vanligt liv.

Men otryggheten på arbetsmarknaden drabbar inte bara kvinnor. Den har spridit sig i takt med att varslen och arbetslösheten ökar.

– Att vi nu också får försämrad sjukförsäkring och a-kassa är naturligtvis helt absurt. Jag är oroad och förbannad, när jag ser hur otryggheten brer ut sig på hela arbetsmarknaden.

Johan Lindholm betonade liksom tidigare LO-basar vikten av att bekämpa arbetslöshet. 

– Människor blir sjuka och fattiga av arbetslöshet. Deras barn växer upp i ekonomisk otrygghet och i samhället ökar segregation, och risk för kriminalitet.

Att vi nu har en arbetslöshet runt 8 procent är ingen naturlag, särskilt inte när företag samtidigt skriker efter personal, sade han och lyfte behovet av utbildning och möjligheten att komma vidare för dem som är arbetslösa.

”LO måste tänka nytt”

En annan fråga som oroar Johan Lindholm är fackets sjunkande medlemssiffror. Där var han också självkritisk samtidigt som han uppmanade kongressombuden att arbeta hårdare för att vända utvecklingen.

– Det är absolut ingen omöjlighet att värva fler medlemmar, och få dem att stanna kvar.  

– Vi inom LO måste samarbeta för att vända den här utvecklingen. Det ligger inom vår makt att förändra, och tänka nytt.