Vem är Byggnads Johan Lindholm, som nu är vald till LO:s ordförande?

–  Han är en man som gillar retorik och att stå på barrikaderna. Han trivs när han är ute på byggen. Det känns som om att han klarar snacket med medlemmarna. Risken är att  kampretoriken skapar förväntningar som sedan är svåra att infria. Han har en förmåga att uttrycka det medlemmarna känner. Särskilt när de är arga.

Ett av kraven inom LO är att det behövs en ordförande som går igenom rutan. Gör Johan Lindholm det?

– Ja, han kan tala i raka oneliners, och han kan vara färgstark, en kontrast till tjänstemannafacken. Men han kan också förlora sig i ordrika utvikningar. Sannolikt får LO ändå en ordförande som har bra möjligheter att ”gå igenom rutan”. 

Var hans namn oväntat?

– Nej, men kontroversiellt. Johan Lindholm kandiderade till ordförandeposten vid fyra år sedan, men blev inte vald – ett tecken på att det har funnits ett motstånd mot honom. Men i det läget som LO hamnat i var det uppenbarligen ett namn som trots allt gick att enas om.

Hur har Byggnads agerat under hans tid som ordförande?

– De har nog av andra förbund uppfattats som lite bråkiga och har stått för en linje lite mer till vänster. Byggnads har ifrågasatt industrins makt att bestämma takten på löneökningarna i Sverige. Och har öppet sagt att löneökningarna blivit för små. Konfrontationerna med Sveriges Byggindustrier har varit många.

Byggnads är inte med i huvudavtalet, där nya las ingår, ett avtal som LO står bakom. Kan det ställa till problem när han nu ska bli ny ordförande?

– Byggnads ställde sig inte bakom det nya huvudavtalet. Johan Lindholm menade att facket fick betala ett alltför högt pris i form av sämre anställningsskydd och har därför valt att inte ställa sig bakom. Men eftersom huvudavtalet redan är ett faktum så tror jag att LO internt kan hantera detta. Det är fortfarande upp till varje förbund om man vill ansluta sig eller inte.

Hur är hans relation till Socialdemokraterna?

– Han är väldigt känd i hela arbetarrörelsen. Min upplevelse är att han har bra kontakter i partiet och att han har lätt för att prata kamratligt och nära med flera av Socialdemokraternas högsta politiker. Han sitter ju också som ordinarie ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse. Men som LO-ordförande kommer han ju nu att kliva in i den allra högsta ledningen, det verkställande utskottet.