Det blev ingen strejk för Kommunal. Dagen innan strejken skulle ha brutit ut enades fack och arbetsgivare om ett nytt avtal för runt 540 000 anställda i kommuner, regioner och vårdbolag. 

Facket fick igenom vissa krav när det gäller bland annat reglerna för dygnsvila och en garanterad löneökning för alla. Men någon arbetstidsförkortning blev det inte. 

– Jag hade verkligen hoppats på en sänkning av arbetstiden. Det har ju blivit lite tryck i debatten även politiskt, och jag tycker att det ligger rätt i tiden, säger Ann-Sofie Svensson, undersköterska och skyddsombud i Sotenäs. 

Inte minst i hennes kommun är frågan om arbetstidsmåttet het. Tidigare hade kommunen en arbetstidsförkortning som gjorde att nattarbetare, som Ann-Sofie Svensson, jobbade 31,33 timmar på heltid. De som jobbade dagtid hade 37 timmar. 

”Man behöver återhämtning”

För runt fyra år sedan togs arbetstidsförkortningen bort och nu är det kollektivavtalets 34,33 respektive 38,25 som gäller, vilket har lett till flera arbetspass varje månad. 

– Jag märker hur mycket de här extranätterna gör. Det blir en jättestor skillnad. Man behöver återhämtning. 

Ann-Sofie Svensson har många kollegor som går ner i arbetstid för att de inte orkar annars. Hon ser det som en kvinnofälla och säger att det i stället är arbetsgivarna som måste ta ansvar.

– Jag anser att man 2024 ska kunna jobba heltid, annars är det arbetsgivaren som misslyckats. Jag jobbar heltid natt. Och jag är konstant trött. 

I det nya kollektivavtalet har Kommunal och arbetsgivarna enats om en principöverenskommelse gällande arbetstiden. Enligt den ska de ”se över arbetstidsreglerna i kommun- och regionsektorn i syfte att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas ur ett långsiktigt perspektiv”.

Kommunals mål: 30 timmar

Ann-Sofie Svensson säger att hon inte satt sig in i hela det nya avtalet än, men hon är glad över att det bara blev ettårigt. Om ett år kommer trycket i arbetstidsfrågan vara ännu starkare, tror hon. 

– Vi har höga pensionsavgångar och vi har svårt att rekrytera inom omsorg. Därför är det ännu viktigare att vi har ett lågt heltidsmått så att vi orkar jobba längre. 

Kommunal har ett kongressbeslut på att förbundet ska jobba för 30-timmarsveckor. Det tycker Ann-Sofie Svensson är ett bra mål, men hon tror att 35 timmar är mer realistiskt, i alla fall som ett första steg.

– Vi har haft 40-timmarveckor i lagen sedan 1970-talet utan förändring. Hur mycket har inte samhället förändrats på de här åren? Det är verkligen dags för kortare arbetstid nu. 

Att Kommunal har lite kortare arbetstid i sitt avtal än vad arbetstidslagen anger, tycker hon är en klen tröst. 

– De som jobbar dag har 38,25 timmar. Då jobbar man kvällar, dagar, helger och storhelger. Jag tycker inte att det är en rimlig kompensation för att jobba så obekväma arbetstider. Det är inte bra nog.  

Så blev Kommunals nya avtal

Avtalet gäller runt 540 000 anställda i kommuner och regioner, samt i privata vårdbolag som har kollektivavtal med Solona.

Lönerna höjs med i genomsnitt 985 kronor, vilket motsvarar 3,3 procent. Alla garanteras en löneökning på 450 kronor som ska betalas ut senast den 30 juni om inget annat förhandlats fram lokalt. Löneökningen gäller från den 1 april.

Dygnsvilan har varit en het fråga. Det nya avtalet underlättar dygnspass inom LSS, men kravet på dispens slopas inte helt i räddningstjänsten, vilket facket krävt.

Avtalet innebär också bland annat en översyn av löneavtalet för att få tydligare koppling mellan lön och arbetsuppgifter, erfarenhet, utbildning och yrkesskicklighet.

Avtalet gäller från 1 april i år till 31 mars 2025.

Lyssna på podden arbetet Krim