När 69-åriga Karin, som egentligen heter något annat, inte fått ett vikariat hon sökt på Länsförsäkringar i höstas, uttryckte hon sitt missnöje inför några kollegor.

En 39 år yngre kvinna hade i stället tilldelats jobbet. 

En av kollegorna ifrågasatte då varför Karin inte gick i pension. Hon borde, menade kollegan, förstå att det finns ett behov av att få in fler unga i arbetsgruppen. 

Blev av med jobbet

Karin hade blivit av med sin tillsvidareanställning på Länsförsäkringar ungefär ett år tidigare, hösten 2022, när hon nått las-åldern.

Då hade hon jobbat där i nästan 30 år, mestadels som skadereglerare. Efter det varvade hon olika tidsbegränsade anställningar på försäkringsbolaget och sökte det 18 månader långa vikariatet som i stället gick till den 30-åriga kvinnan. 

Las-åldern

Sedan 2023 är las-åldern 69 år. 

Det innebär att arbetstagare har rätt att kvarstå i anställning till 69 år, enligt anställningsskyddslagen, las. 

Arbetsgivare har rätt att säga upp arbetstagare som fyllt 69 år utan krav på saklig grund för uppsägningen. 

Källa: Arbetsgivarverket

Kräver 100 000 kronor

Nu menar fackförbundet Forena att Karin utsatts för åldersdiskriminering.

Förena stämmer Länsförsäkringar i arbetsdomstolen med hjälp av LO-TCO Rättsskydd, fackens juristbyrå, och kräver att Karin ska få 100 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Kollegan som ifrågasatt Karins val att inte gå i pension hade figurerat som arbetstagarrepresentant i rekryteringsprocessen.

Representantens kommentar anges vara ett av skälen till att beslutet om att inte ge Karin tjänsten hade samband med hennes ålder. 

– Arbetet har ett stort värde för henne, hon tycker om att jobba och har mycket kvar att ge, säger Linn Munthe, förbundsjuristen som driver fallet.

Fick inget möte

Karin nekades dessutom ett möte med chefen och två arbetstagarrepresentanter trots att hon kommit till det sista steget i rekryteringsprocessen.

Detta motiverades med att de redan kände Karin. LO-TCO Rättsskydd menar att det innebär att hon inte fick en ärlig chans att konkurrera på lika villkor som de andra slutkandidaterna.  

Åldersdiskriminering

624 av 3 278 anmälningar om diskriminering som kom in till DO 2021 hade ett samband med ålder. 

De flesta anmälningarna om åldersdiskriminering rör arbetslivet. 

Diskrimineringsgrunden ålder har ganska ofta ett samband med diskrimineringsgrunden kön, visar anmälningarna som kommer in till DO. 

I en rapport som IFAU gjorde 2017 kunde konstateras att sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare faller kraftigt redan från 40-årsåldern. 

Källa: Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Hade fler meriter

Man menar även att Karin var mer meriterad för tjänsten än den 30-åriga kvinnan som anställdes.

Den slutsatsen drar man med hjälp av jobbannonsen.

Karin kunde bocka av tre av fyra av de meriterande kompetenserna som efterfrågades.

Kvinnan som anställdes uppfyllde endast en av de meriterande erfarenheterna, menar LO-TCO Rättsskydd. 

– Det är tydligt att hon uppfyller fler av kriterierna än kvinnan som anställdes, säger Linn Munthe om Karin.

Omtyckt medarbetare

I stämningsansökan redovisas rapporter från en intern coach och undersökningar där det framkommer att Karin har fått återkommande positiv feedback och fina resultat. 

Länsförsäkringar har bland annat motiverat beslutet att anställa den yngre kvinnan då hon visat ”utvecklingspotential”.

– Kriteriet ”utvecklingspotential” är något som man typiskt sätt tillskriver yngre arbetstagare, säger Linn Munthe, som menar att även det talar för diskriminering.  

Arbetet har sökt Länsförsäkringar som meddelar att de inte kommenterar pågående rättsprocesser.

Lyssna på podden Arbetet Krim