Arbetslösheten kommer att öka. Det konstaterar regeringen i sin prognos som presenterades i samband med vårbudgeten. Från 7,7 procent 2023 till 8,3 procent i år. Sedan dröjer det ända till 2027 innan den är nere på samma nivå som förra året.

Budgeten innehåller bland annat extrapengar till vården och skolan som drabbats hårt av inflationen.

Kris i byggbranschen

Samtidigt kommer allvarlig kritik mot uteblivna satsningar på byggbranschen, som befinner sig kris.

Enligt Arbetsförmedlingen ökade antalet varsel inom bygg med närmare 60 procent första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

Antalet byggkonkurser rusar också och var drygt 50 procent fler i mars jämfört med mars 2023, enligt affärs- och kreditinformationsföretaget UC.

– Trots att branschen befinner sig i den djupaste krisen på decennier väljer regeringen att sticka huvudet i sanden och helt lämna branschen åt sitt öde. Det är under all kritik, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande i en kommentar till budgeten.

Mer än var tionde medlem i förbundets a-kassa är nu arbetslös.

Byggnads har bland annat krävt statliga subventioner och lån för att få i gång byggandet igen.

Kris i vården

Även Sveriges regioner har drabbats hårt av den höga inflationen Även om vården får sex miljarder extra är det långt ifrån de 24 miljarder som Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar med behövs för att regionerna inte ska gå back i år.

Flera regioner, bland annat Östergötland och Sörmland, kommer trots tillskottet, behöva säga upp personal inom vården.

– Ingen regering löser allt det i en vårbudget. Men det är ett politiskt val att inte göra mer för att stoppa den akuta krisen i byggsektorn eller att stoppa fortsatta nedskärningar i vård, skola och omsorg, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i en kommentar.

Satsningar i vårdbudgeten

I vårbudgeten har regeringen möjlighet att göra förändringar av den budget som presenteras på hösten. Till exempel skjuta till pengar till områden som behöver extra stöd.

Här är några av satsningarna i budgeten som presenterades i dag:

  • Vård och omsorg – 6 miljarder
  • Skola – 500 miljoner
  • Kriminalvården – 1,4 miljarder
  • Yrkesutbildningar – 167 miljoner