KULTURDEBATT. Så avslöjades ännu en korruptionsskandal i EU. Förra gången var det Marocko och Qatar som betalade, och många av de anklagade ledamöterna var socialdemokrater.

Den här gången kommer pengarna från Ryssland, slussade genom organisationen ”Voice of Europe”, och de flesta mottagare bland EU-parlamentarikerna verkar tillhöra extremhögerns olika partier. 

De första namnen på de anklagade har avslöjats, men fler lär komma. Sämsta möjliga reklam inte bara för Sverigedemokraternas kompisar i unionen, utan också för valdeltagandet. 

Även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är i blåsväder. Hon ska ha mörkat hur det gick till när Pfizer fick ett mångmiljardkontrakt under pandemin. EU behöver verkligen bekämpa korruptionen genom hårdare regler mot att ta emot gåvor och större öppenhet.

Vad är det då för åsikter som Ryssland betalar för att extremhögerns ledamöter ska förmedla? Självklart att de ska hävda att man är på väg att vinna kriget i Ukraina och att stöd till de kämpande ukrainarna är dåligt för freden. 

Men den ”fred” som Putin vill se är att krossa Ukrainas självständighet och demokrati. Så kan den ryska imperialismens makt stärkas i omvärlden. 

EU:s extremhöger och ryska intressen

Föga förvånande sprider ryskfinansierade ”Voice of Europe” också andra budskap där EU:s extremhöger och Rysslands intressen sammanfaller. Flyktingar som tas emot av EU framställs som en katastrof som för Europa mot kollaps. 

Medlemsländer beskrivs som nationer i moraliskt förfall, hotade av kvinnorörelsens krav och rättigheter för hbtqi-personer. Auktoritära länder som Ungern och Ryssland framhålls som föredömen. 

Klimatfrågan tar en allt större del i Rysslands och extremhögerns propaganda. Extremhögern har kommit på att motstånd mot klimatomställningen kan vinna röster. Propagandan mal på om att jordbrukare drabbas och att sanktioner mot Ryssland höjer priserna. 

I ett Europa där klassklyftorna växer och många känner av ökande priser och stigande hyror är det budskap som kan gå hem.

Budskapen kan variera, från att helt enkelt förneka att klimatförändringen existerar till fantasifulla påståenden om att vindkraft och solel är mycket dyrare än vad det är.

Det kan handla om tekniska påståenden som att vindkraftverk skulle vara en stor källa till utsläpp av mikroplaster (det är de inte) till konspirationsteorier om att miljörörelsen har helt andra mål än att rädda just miljön. 

”Lösning” att elda kol och olja

Extremhögerns ”lösning” är att fortsätta elda kol och olja. 

Med rysk gas, billig bensin och nya kärnkraftverk så ska allt kunna fortsätta som förr. Ett bekvämt men helt oansvarigt och vetenskapsförnekande budskap. Det är också ett budskap som passar Putin perfekt. 

Rysslands finansierar sitt krig i Ukraina genom export av olja och gas och är en stor exportör av uran och kärnteknik. Självklart vill de att EU-länder ska fortsätta vara beroende av exporten, det ger politiskt inflytande och enorma inkomster. 

För Ryssland är framgångsrika satsningar på vindkraft, solel, energibesparing och kollektivtrafik i EU därför ett hot. Ett EU som inte längre behöver rysk olja, gas eller uran innebär en kraftig försvagning av Putins makt.

Nationalistiska och rasistiska partier sprider obekymrat vidare ett budskap som gillas och underblåses av Moskva. SD verkar inte heller ha några problem med att Sverige fortfarande importerar rysk fossilgas och därmed medfinansierar Putin och hans krig.

SD-företrädare har uttryckt sympati för Putin

Extremhögerns partier i EU har olika inställning till Ryssland, det visas också av den nya skandalen. 

Sverigedemokraterna har genom åren haft en rad företrädare som har uttryckt sympati för Putins Ryssland. Men partiets officiella hållning är att stödja Ukraina och kritisera presidenten. 

Det skiljer partiet från flera av deras bänkkamrater längst ut till höger i EU-parlamentet. 

Men när det kommer till klimatfrågan så låter Sverigedemokraterna som ett eko av den ryska propagandan.

Fossilberoendet ska fortsätta och EU ska därmed halka efter i den gröna omställningen med alla de nya investeringar och nya jobb som den kan innebära. 

Faktum är att Sverigedemokraternas sabotage av klimatarbetet i Sverige och EU passar som hand i handske för Putin och hans propaganda. 

I klimatfrågan är Sverigedemokraterna på Putins sida. Fundera över det nästa gång du ser deras konstiga påståenden med oklar avsändare om vindkraft, kärnkraft och elpriser på sociala medier.


Jonas Sjöstedt, debattör