Det saknas personal med rätt kompetens på flera håll i landet. Samtidigt ökar kostnaderna i bemanningsbranschen.

Det är förklaringarna som Sveriges kommuner och regioner, SKR, ger till varför regionernas prislapp för hyrpersonal steg med 17 procent, drygt 1,3 miljarder kronor, under förra året. Totalt lade regionerna nästan 9,3 miljarder kronor på hyrpersonal år 2023. Det visar en ny sammanställning från SKR. Kostnaderna motsvarar 5,1 procent av regionernas totala personalkostnader.

– Personalbristen inom hälso- och sjukvården har lett till att regionerna tvingats hyra in allt mer personal till högre kostnader. Den utvecklingen behöver vända och vi ser nu positiva tecken på det, säger Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, i ett pressmeddelande.

De positiva tecken hon pratar om är att hyrkostnaderna minskade under sista kvartalet 2023. Enligt SKR är det viktigt att ha egen personal för att öka tryggheten för patienterna som slipper träffa så många olika personer. Men också för att personalens arbetsmiljö blir bättre. 

Tre regioner minskade 

Att det går åt rätt håll menar SKR bland annat beror på att flera regioner jobbat aktivt för att det ska bli så. Och att det sedan januari i år finns ett avtal med gemensam prissättning för hyrpersonal som alla regioner ska ansluta till under året. 

Tre regioner, Stockholm, Sörmland och Västra götalandsregionen, minskade sina kostnader för hyrpersonal under 2023. 

– I takt med att vi tar in färre hyrpersonal vill vi tillsvidareanställa egen personal, vilket över tid ger en bättre kvalitet för verksamheten men det är också billigare, säger Magnus Johansson, regiondirektör på region Sörmland.

Kampanjer om bonusar

Enligt Magnus Johansson har regionen begränsat vilka som får ta in hyrpersonal. För de vårdyrken där det är svårast att rekrytera fast personal har regionen gjort undantag.

– Men för allmänsjuksköterskor har vi varit tydliga med att inte ta in. Utan då har vi gjort kampanjer med rekryteringsbonusar och andra åtgärder under fjolåret som har motiverat till att sjuksköterskor väljer att lämna bemanning för att jobba som tillsvidareanställda hos oss i stället.