Mer än ett och ett halvt år fick Marcus Hagman, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Nynäshamn, vänta på beslut när han begärde att Arbetsmiljöverket skulle ingripa för att öka säkerheten i skolan. 

– Det är ju helt orimligt, säger han.

Det var i oktober 2021 som Marcus Hagman gjorde en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Han hade krävt ökad säkerhet i kemikaliehanteringen i de kommunala skolorna i Nynäshamn, men inte fått tillfredsställande svar från arbetsgivaren. 

Nu begärde han åtgärder från myndigheten. 

Arbetsmiljöverket inspekterade några månader senare och såg vissa brister, men Marcus Hagman fick ändå ett muntligt förhandsbesked om att hans 6:6a-begäran om åtgärder skulle avslås. 

Inget hände på nästan ett år

Det var i mars 2022. Sedan hände ingenting.

– Jag ville ha beslutet för att kunna överklaga. Det här med kemikaliesäkerhet är en så viktig sakfråga att jag ville driva den vidare. Utan beslut gick ju inte det.

Trots upprepade förfrågningar fick han inget besked om varför beslutet dröjde. 

Nästan ett år senare, i januari 2023 skickade han en skriftlig begäran om att fallet skulle avgöras skyndsamt med stöd av paragraf 12 i förvaltningslagen.

– När jag inte ens fick ett svar på min begäran anmälde jag det till JO (Justitieombudsmannen). 

Efter det, i maj 2023 kom till sist Arbetsmiljöverkets beslut. 

JO: ”Arbetsmiljöverket förtjänar kritik”

JO kritiserar nu Arbetsmiljöverket för den utdragna handläggningen. Under större delen av utredningstiden har det inte hänt något alls i ärendet konstaterar JO.

”Handläggningen har inte varit förenlig med skyndsamhetskravet i förvaltningslagen och Arbetsmiljöverket förtjänar kritik för sin passivitet.” skriver JO i beslutet.

Arbetsmiljöverket får också kritik för att inte ha reagerat på Marcus Hagmans begäran om att fallet skulle avgöras.

Maria Wassén, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning säger att det är uppenbart att rutinerna brustit i ärendet. 6:6a-anmälningar ska alltid hanteras skyndsamt, och aldrig bli liggandes utan åtgärd. 

– Det här är en avvikelse så JO-kritiken var på så sätt väntad, säger hon.

– När vi som myndighet får kritik av JO är det allvarligt, och vi tar kritiken på allvar, men det är också ett lärotillfälle. 

Hon säger att inspektionsavdelningen nu ska titta på hur rutinerna kan förbättras för att undvika att något liknande sker igen.

Skyddsombudet väntar ännu

För Marcus Hagman känns JO-kritiken som en upprättelse, även om han fick vänta nästan ett år även på JO:s avgörande. 

Men det viktigaste är att han till sist kunnat överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten. Det gjorde han precis före sommaren. 

– Nu väntar jag förhoppningsvis beslut därifrån snart, och sedan får vi se om det blir överprövning och tar ett år till, säger han.

– Hade det inte varit en så viktig fråga för mig hade jag väl gett upp för länge sedan, men nu vill jag driva det här till slutet.