IF Metall inledde strejken på Tesla den 27 oktober i fjol. Sedan dess har en rad svenska och nordiska fackförbund infört sympatiåtgärder. 

För Transports räkning har sympatiåtgärderna genomförts i tre steg hittills. Den 7 november införde man en blockad mot lastning och lossning av Teslabilar i fyra svenska hamnar.

Sedan den 17 november gäller blockaden för Sveriges samtliga hamnar. I slutet på december utökades sympatiåtgärderna ytterligare genom en blockad mot all hantering av avfall på Teslas verkstäder.

Tusentals nya bilar

Men trots hamnblockaden och sympatiåtgärderna i de nordiska länderna, har tusentals Teslabilar nyregistrerats i Sverige de senaste månaderna. Det visar siffror från branchorganisationen Mobility Swedens databas. Under strejkmånaderna november-januari har 4 088 Teslabilar registrerats i Sverige.   

2023 var på det hela taget ett starkt år för Tesla i Sverige. Bilen Tesla Model Y var den mest populära bilmodellen av alla, om man ser till antalet nyregistreringar, enligt Mobility Sweden. Teslas marknadsandel som låg på 3,2 procent 2022 ökade till 7 procent 2023, enligt branschorganisationen.

Siffrorna över antalet nyregistrerade Teslabilar varierar mycket månad för månad. Skälet till det är att en stor del av Teslas leveranser kommer i sjok. Därför är det svårt att dra slutsatser kring exakt hur stor effekt sympatiåtgärderna har haft. Men faktum kvarstår: Nya bilar fortsätter att rulla in på de svenska vägarna trots blockaderna. 

– Själva hamnblockaden fungerar. Men jag har ingen uppfattning om hur många Teslabilar man lyckas få in över Öresundsbron genom utländska åkerier, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Enligt honom har man en ständigt pågående diskussion om huruvida man ska utöka sympatiåtgärderna. 

– Rent hypotetisk finns det en del grejer att ta till. Det finns många bolag som levererar saker till Teslaverkstäderna, som fortfarande i viss omfattning är i drift, säger han.

Hittat flera kryphål

Han nämner transporter, terminaler, lager, gummiverkstäder, och bärgare som exempel på områden där det finns potential. 

– Men vi har satt en heder i att vi ska ha ordning på det. Vi tar inte ut fler sympatiåtgärder om vi inte vet att det fungerar och fungerar på sikt. En blockad måste hålla, det får inte bli fel. Och det viktigaste är att vi har medlemmarna med oss, att de förstår och håller med, innan dess ska vi inte trycka på några knappar, säger Tommy Wreeth. 

Tesla har också hittat kryphål för att kringgå postblockaden, vilket Arbetsvärlden tidigare har rapporterat om. Detta sker genom att Tesla massbeställer ersättningsskyltar som direkt går till kunderna.