Vid årsskiftet hade LO-förbunden sammanlagt 1 383 334 medlemmar. Det är 6 106 personer färre än vid det föregående årsskiftet – en minskning med 0,44 procent.

2023 blev ändå ett skapligt år för LO-förbunden jämfört med 2021 och 2022, då antalet medlemmar rasade med 20 682 respektive 22 804 personer (grovt räknat 1,5 procent per år).

– Jag ser ganska positivt på utvecklingen. Det känns som att vi är på gång igen, säger Emmelie Göransson, ombudsman på LO med ansvar för organisering.

Kommunal ökade

Kommunal ökade antalet medlemmar med 3 641 under 2023. Detta efter att ha vuxit under pandemins första år men därefter förlorat medlemmar under 2021 och 2022.

– Det här är resultatet av ett enormt jobb från Kommunals förtroendevalda och anställda, säger Kommunals förbundssekreterare Jessica Leiding.

– Ökande medlemsantal är inte ett självändamål. Sedan 2019 har vi lagt fokus på att vi ska vara starka som organisation, starka gentemot arbetsgivaren. Vi är ute på arbetsplatserna och talar om vad facket är bra för. Sedan spelar det förstås roll att vi har sänkt medlemsavgiften.

Kommunal är det i särklass största LO-förbundet med nästan 37 procent av LO:s totala medlemsantal, vilket gör att upp- och nedgångar för Kommunal får stor betydelse för hela LO.

Ökade med 50 personer

Elektrikerna, Musikerna och Hotell- och restaurangfacket har också vuxit. För det sistnämnda förbundet är ökningen visserligen bara 50 personer.

– Men utifrån att branschen har haft en tuff period är det en bra siffra, säger Emmelie Göransson.

Byggnads är det förbund som tappat flest medlemmar under 2023, 2 444 personer.

– Den dåliga konjunkturen i byggbranschen är en delförklaring, säger Ola Olsson, enhetschef på förbundets organisationsenhet.

– Vi jobbar stenhårt för att komma tillbaka till den positiva utveckling Byggnads hade åren före pandemin. Att Målarna går in i Byggnads blir en injektion. Inte bara i form av tillskottet av medlemmar, utan genom ny energi i det fackliga arbetet och i organisationsarbetet.

Skyllde på inflationen

Efter förra årets medlemsflykt skyllde några av LO-förbunden på inflationen, som tvingat ekonomiskt pressade medlemmar att välja bort medlemskapet i facket.

Emmelie Göransson är osäker på vad inflationen har betytt för den fackliga organiseringen 2023.

– För dem som lever utan marginaler kan stigande priser säkert göra att man avstår från fackmedlemskapet. Å andra sidan kan oroliga tider få människor att stanna kvar i facket.