Varför är segregation dåligt?

Tja, det förstör vår förmåga att förstå och relatera till våra medmänniskor. Det skadar demokratin och de offentliga institutionerna när de som har makt har väldigt liten kunskap om hur vardagen ser ut för dem vars liv de styr över.

När människor från olika delar av samhället har allt mindre kontakt med varandra ökar risken för motsättningar och polarisering. Det göder känslor av misstänksamhet, osäkerhet och underminerar sammanhållningen. Det bryter sönder förutsättningarna för

Allt detta vet vi. Samtidigt har vi ett skolsystem där varenda komponent – det fria skolvalet, friskolornas antagningssystem, skolpengen, etableringssystemet för friskolor och att aktiebolag kan driva skolor – driver på segregationen.

Skatt betalar sexklubbar

Det finns inget annat land som har gått så långt i marknadiseringen av skolan som just Sverige. Det oreglerade vinstuttaget från den offentligt finansierade skolan och de synnerligen tillåtande reglerna för att etablera och driva friskolor.

Det har bidragit till att skattepengar går till riskkapitalister och islamister och att skattepengar finansierat besök på sexklubbar i Thailand.

Detta är den verkliga extremismen i svensk skola.

Men vår skolsegregation är inte unik. Det blir tydligt i en studie från brittiska Institute for fiscal studies, IFS.

Här har man tittat på skolsegregationen som den ser ut i England respektive Skottland. Intressant, eftersom skolsystemet skiljer sig åt i de två riksdelarna.

I England har politikerna främjat och uppmuntrat skolval, medan de skotska beslutsfattarna har valt en annan väg.

Engelska föräldrar måste göra ett aktivt skolval för sina barn och rangordna vilka skolor de vill skicka sina telningar till. Skotska barn tilldelas en skola som ligger i närheten av bostaden och är man inte nöjd med det får föräldrarna agera för att söka till en annan skola.

Som ett resultat av det går ungefär hälften av engelska barn inte på sin närmaste gymnasieskola, jämfört med en av åtta skotska barn.

Fritt skolval måste avskaffas

Vad gör då detta med skolan? Jo, även om Skottland har något mer segregerade bostadsområden än England, är engelska elever betydligt mer uppdelade efter inkomst.

Det stämmer överens med mängder av annan forskning som företagits runt om i världen.

Vi vet att brittisk, australiensisk, chilensk, dansk, tysk, spansk, holländsk, nyzeeländsk och amerikansk skolsegregation hänger ihop med bostadssegregationen. Men skolvalet gör alltid saken värre. Eftersom ett antal familjer – inte sällan de mest utsatta och svaga – inte kommer kunna eller vilja göra aktiva val.

När vi diskuterar svensk marknadsskola så pratar vi ofta om att förbjuda vinstuttagen, förändra skolköerna och skolpengen.

Men nog bör vi också kunna tala om huruvida vi verkligen behöver ett fritt skolval?

Vi vet ju att systemet skapar stora segregationsproblem och delar upp både skolor och elever i A- och B-lag.

Att Nya Zeeland nu rullar tillbaka sina tidigare skolvalreformer och Danmark skissar på en modell för hur man i grunden ska förändra det fria skolvalet borde visa vägen även för svensk skoldebatt.