En hjulskada på ett X2000-tåg ledde till att andra fordon togs ur bruk för besiktning. Nu står tågen i kö till verkstan. Det är akut fordonsbrist och allt fler avgångar ställs in – samtidigt som årets största reshelg står för dörren. Innan jultrafiken ens dragit i gång råder det kaos i SJ:s tågtrafik.

– Jag är alltid oroad över jultrafiken, men speciellt i nuläget och med den situation som råder, säger Henrik Sverin som är huvudskyddsombud för service på SJ AB. 

Får ta emot en hård smäll

Han betonar att julresandet inte dragit igång på riktigt än och att det är viktigt att få ordning på fordonen innan dess. Inte bara för kundernas skull, utan för tågvärdarnas också.

Det är nämligen inte bara resenärer som drabbas när det råder fordons-, vagns-, och personalbrist. Eller när vädret eller tekniken stoppar trafiken. Personalen som står på stationerna, iklädda mörkblå uniformer med gröna detaljer och SJ:s logotyp, får ta emot en hård smäll när tågtrafiken krånglar.

– Det är ju väldigt lite man som tågvärd kan göra i en stor trafiksituation, men en del kunder förstår inte att det inte är personalens fel, säger Henrik Sverin och fortsätter:

– Oavsett orsak är de företagets ansikte utåt, befinner sig fysiskt närmast kunderna och får möta besvikelse, hårda ord och i värsta fall hot eller våld.

Hot mot personalens säkerhet

Sinnet rinner över och för en del resenärer blir det svårt att hålla sig sakliga. Då kan det gå så långt som till personangrepp, berättar Henrik Sverin men betonar samtidigt att det inte är särskilt vanligt att situationerna går så pass långt att det uppstår ett hot mot personalens säkerhet.

– Men det händer, tyvärr, säger han.

Som stöd för tågvärdarna finns bland annat utbildning i kundpsykologi, stresshantering och kamratstöd dit personal kan vända sig om de varit med om något de vill ventilera. Henrik Sverin säger dock att det inte finns mycket att göra när det väl kommer till kritan:

– Det är ju en del av de förebyggande åtgärderna, men också lite grann att sätta plåster på såret. Det löser inte själva problemet: att infrastrukturen ser ut som den gör.

Viktigt med en plan

Men något som är viktigt för att minimera risken för att tågvärdarna får ta emot hot är en bra kommunikationsplan, säger Henrik Sverin. Om tågen ställs in precis innan avgång, eller om resenärerna inte fått information i tid befinner de sig redan på stationen – där tågvärdarna finns.

– Jag vet att alla gör vad de kan för att få ordning på tågen, vad utfallet blir är svårt att säga. Men med en tillräckligt tydlig kommunikation blir situationen lugnare, framför allt för tågvärdarna, avslutar han.