En arbetsgrupp på socialdepartementet har haft i uppdrag att se över karensavdraget. Nu har den presenterat vad den kommit fram till.

Ett av förslagen är ett sänkt tak för antalet karensavdrag om man har många korta sjukskrivningar. Den som fått karensavdrag vid sex tillfällen under ett år ska slippa fler avdrag. Gränsen går idag vid tio sjukskrivningarna. 

Max sex karensavdrag per år

På så sätt ska det bli mer rättvist för personer som jobbar med andra människor i till exempel vården.

– Det handlar om personer som kanske har de lägsta inkomsterna, framför allt inom många kvinnodominerade yrkesgrupper. Det är dem som det har varit mycket diskussion kring, de som har kontaktyrken med begränsade möjligheter att jobba hemifrån, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) till TT.

”Löser inte problemet”

Däremot finns inget förslag om att slopa karensavdraget för utsatta yrkesgrupper, något som arbetsgruppen skulle utreda. Anledning är att det skulle bli problem med att avgöra vem som har ett sådant yrke.

Något som får LO:s ordförande, Susanna Gideonsson, att reagera.

– Jag är oerhört besviken för att det här underlättar ju ingenting för alla arbetare som fortfarande får ha en straffavgift om man råkar vara lite sjuk. Man kan fortfarande inte jobba hemifrån och man kan fortfarande inte stanna hemma för det har man inte råd med.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Åsa Eriksson, som varit en del av den politiska referensgruppen i arbetet, tycker att det är bra att maxtaket sänks, men håller med om att det är långt ifrån tillräckligt.

– Det löser ju inte problemet för alla de som inte har råd att vara hemma ens den första dagen. Jag tänker på 72 % av handelsanställda som uppger att de går till jobbet fastän de är sjuka. Och en av de vanligare orsakerna man anger är att man inte har råd med karensavdrag.

Bakgrund

Turerna har varit många. Först tillsatte den förra regeringen en utredning av karensavdraget och om hur det eventuellt skulle kunna avskaffas för vissa yrken.

Utredningen lades sedan ner av den nya regeringen som i stället tillsattes en intern arbetsgrupp på departementet som skulle titta på frågan. 

Men då var det i stället att ett ytterligare karensavdrag skulle införas den 15 dagen i sjukskrivningen. Något Moderaterna länge velat ha.

Protesterna lät inte vänta på sig. LO och många fackförbund var mycket kritiska, men även regeringens samarbetsparti, Sverigedemokraterna, som gått till val på avskaffar karensavdrag för till exempel vårdpersonal.

Regeringen backade då och gav arbetsgruppen i uppdrag att även titta på ett slopande av karensavdraget. Men så blev det alltså inte.