Nyindustrialiseringen ska driva på den gröna omställningen med investeringar i hela landet. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige.

För att detta ska vara möjligt är elektrikerförbundets medlemmar avgörande.

Utan dem kommer detta inte var möjligt då det är de som ska göra jobbet och förutsättningen för att lyckas ligger bokstavligen i deras händer och yrkeskunnighet. 

För att Sverige ska kunna hävda sig i en allt hårdare global konkurrens beslutade den förra socialdemokratisk ledda regeringen om en nyindustrialiseringsstrategi, som bidragit till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. 

Bristen på säkerhet ett hot mot branschen

Då behövs fler händer. Fler elektriker och fler med yrkeskunnighet i energibranschen.

Vi möts nu varje dag av larmrapporter av de utmaningar och behov energibranschen står inför, både i form av bristen på kompetens och en alldeles för hög frekvens av allvarliga olyckor.

Detta är oacceptabelt och något som varken Socialdemokraterna eller Elektrikerförbundet någonsin kommer acceptera.

Med de ökande behoven ser vi med förskräckelse på den nuvarande regeringens politik. Den totala avsaknaden av reformer för att möta kompetensbehovet är slående. I stället riktar man in sig på att attackera skyddsombuden och deras livsviktiga uppdrag.

Som om det inte dör människor nog på svenska arbetsplatser är dessutom energibranschen överrepresenterad. Deras politik kan utan överdrift sägas vara skillnaden mellan liv och död.

Sveriges utveckling står på spel

Det krävs mer och bättre arbetsmarknadspolitik för att möta de utmaningar vi står inför. Det krävs en attraktiv bransch med goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och välutbildade arbetare.

För Socialdemokraterna är det en självklarhet att lyssna och leverera på Elektrikerförbundets och deras medlemmars behov oavsett om det gäller arbetsmiljö, utbildning eller annat. Likväl som det är en självklarhet att lyssna på samhällets behov.

För oss är det en självklarhet att de enormt viktiga regionala skyddsombuden ska få utökad tillträdesrätt och att skyddsombudens roll ska stärkas. Ingen ska behöva dö eller skadas av eller på jobbet.

För oss är det självklart att Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller den gröna omställningen. För oss är elektrifieringen och utvecklingen helt avgörande för Sveriges och välfärdens utveckling. Då kan man inte sitta still och titta på.