I dag drabbar bostadsbrist i 180 av landets 290 kommuner, höga hyror och priser samt en otrygg andrahandsmarknad unga. 

Detta påverkar livsvillkor, geografiska rörlighet och i slutändan framtidstro.

Till vår förvåning och missnöje är startlån för unga ett förslag som drivs av flera partier och nu senast från Socialdemokraterna.

Startlån för unga skulle öka efterfrågan på bostäder kraftigt och plötsligt vilket medför ökade bostadspriser för hela bostadsmarknaden. 

Det ökar skillnaderna mellan de unga som är inne på bostadsmarknaden och unga som står utanför. 

Mer lån ger dyrare bostäder

Förslaget från utredningen gynnar enbart en grupp av unga och bostadspolitiken behöver tillgodose allas behov och särskilt inte exkludera möjligheten till en bostad i ett redan ansträngt läge.

Sveriges skuldsättning är tredje störst i EU och varken unga eller bostadsmarknaden gynnas av en belåningsgrad på 95 procent och där en liten prisnedgång på fem procent innebär en fullständig belåning för en målgrupp som både är ny på bostads- och arbetsmarknaden.

Förslaget innebär inte fler bostäder vilket ju är grundproblemet.

Samtidigt ekar regeringens bostadspolitik tom, de verkar hoppas på att någon annan löserboendefrågan.

Marknaden har dock hittills inte uppvisat handlingskraft för att ta ansvar för ungas situation på bostadsmarknaden.

Den tar inte heller ansvar för de följder en dysfunktionell bostadsmarknad innebär som integrationen, arbetsmarknaden eller klimatomställningen.

Bra, men för lite klimatsatsning

Ett välkommet förslag i regeringens budget är en klimat- och resurssmart lokalomvandlingsbonus för kommuner som skapar bostäder av outnyttjade kontor.

Men att avsätta enbart 70 miljoner kronor för reformen räcker inte. Utslaget per kommun eller ombyggnation blir det för lite. Vill man skapa en verklig förändring måste ambitionsnivån öka.

Socialdemokraterna presenterar i sin budgetmotion riktade, statliga byggstimulanser till mindre orter med stora industrietableringar samt till ungdoms- och studentbostäder, statliga byggkrediter som både minskar investeringskostnaden och sänker den finansiella risken för byggherrar, energieffektivisering av flerbostadshus för att genomföra klimatomställningen för att skapa ett större oberoende från den oberäkneliga energisektorn och sänka hushållens boendeutgifter.

Bostadspolitiken är aktiv och social vilket är bra. Samtidigt behöver de budgeterade summorna skalas upp för att möta volymbehovet.

Påverkar utbildning och konkurrenskraft

De visar också att bostadspolitiken också påverkar utbildningssektorn, konkurrenskraften och i den gröna omställningen.

För att främja vår kunskapsnation och den högre utbildningen krävs fler studentbostäder med rimlig hyresnivå. Och för industrietableringarna i norr inom den gröna omställningen krävs både kreativa och omfattande förslag för att möta befolkningsökningen.

Startlån för unga är ett förslag som våra medlemmar inte vill ha trots ett reformnamn som kan låta tilltalande för målgruppen.

Vi hoppas på ett omtag i startlånsfrågan och välkomnar samtliga partier att bjuda in oss i framtagandet av framtidens bostadspolitik som unga faktiskt efterfrågar och behöver.

Det är dags att släppa in unga på bostadsmarknaden på riktigt. Budgetarna är för små och vittnar om att man saknar förståelse. 

Sverige har hanterat bostadsmarknadens problem för unga tidigare och med hjälp av en social bostadspolitik förankrad hos oss unga kan vi göra det igen.