På flera håll i landet återinförs nu rekommendationer om att munskydd ska användas i patientnära arbete i vård och omsorg. Region Stockholm kom med sin rekommendation för en vecka sedan. 

Rekommendationen gäller patientnära arbete med personer i riskgrupper som riskerar att drabbas allvarlig vid covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner. Omvandlat i praktiken blir det allt patientnära arbete i äldreomsorgen. På sjukhusen får personalen bedöma vilka som är i riskgrupp.

För Josefine Lundqvist, sjuksköterska på infektionskliniken på Danderyds sjukhus och fackligt förtroendevald för Vårdförbundet, väcker de nya rekommendationerna inte jättestarka känslor. 

– Hade det gällt skyddsmask 90 hade det väckt fler känslor än munskydd. Den symboliserar hela pandemin för mig, det var den vi fick för att skydda oss från det här viruset som vi inte visste var det var, säger hon.

Snabb ökning av covid-19

Även region Västerbotten har infört en liknande rekommendation med anledning av en snabb ökning av smittspridning av covid-19.

”Vi ser också en ökning av smitta i region Västerbotten som påverkar beläggning, bemanning, och i några fall också varit orsak till allvarlig sjukdom hos patienter”, skriver regionen. 

Enligt Titti Hedlund, sektionsordförande på Kommunal Region Västerbotten, finns en oro för arbetsmiljön kopplat till covid. 

– Absolut. Arbetsmiljön var väldigt ansträngd redan innan den ökade spridningen av covid och med tanke på att det fortfarande är brist på isoleringssalar och personalbrist som kan innebära att samma person ska vårda både covidsjuk, annan patient samt hantera maten finns det uppenbara smittrisker.

Personalen duktiga i dag

Både hon och sjuksköterskan Josefine Lundqvist på Danderyds sjukhus betonar att personalen är duktig på att jobba med covidvård i dag och förebyggande åtgärder. Och till skillnad från pandemiårens början finns ju ett vaccin på plats. De flesta av Josefine Lundqvists kollegor känner inte så stor oro.

– Däremot är kollegor i riskgrupp fortsatt oroliga.

När Arbetet frågar fackliga representanter från Kommunal om deras medlemmar är oroliga för den ökande covidsmittan lyfter de främst oron för underbemanning. Att det blir tyngre för de som ska täcka upp för sjuka kollegor.

”Många jobbar övertid för att lösa bemanningen”, svarar Veronica Öhlund och Maria Tandlund, förtroendevalda på sektion Piteå. 

Kommunal: Orolig för smittspridning

Jessica Lund, ordförande för Kommunals sektion i Älvsbyn, berättar att medlemmar är oroliga för smittspridning, då personal inte bara arbetar på sin ”hemavdelning” utan går mellan och hjälper till på andra avdelningar där boende har konstaterad covid. I Älvsbyn finns endast krav på att använda munskydd vid misstanke om covid.

”Skyddsombud har påpekat olämpligheten i att dra smitta mellan avdelningar, men arbetsgivare hävdar personalbrist och att det ej går att lösa på annat vis. Det har även förekommit att enhetschefer har uppmanat personal med förkylningssymtom att komma och arbeta med munskydd vid kroppsnära arbete.”