SLUTREPLIK: Det är ett glädjande besked att även Seko och SSU Stockholm, efter det gångna replikskiftet med Centerstudenter Stockholm, ser vikten av att utreda olika alternativ inför politiska beslut.

Med förhastade och ogenomtänkta beslut, såsom att ta tillbaka kollektivtrafik i egen regi utan
att veta vad kostnaden blir eller utan att ha en organisation som klarar av det, så kan
kostnaden bli enorm.

Dyrare är inte alltid bättre

Att kollektivtrafiken blir dyrare betyder inte automatiskt att den blir
bättre. När beslutsfattare väljer ideologi framför rationalitet så är risken stor att
stockholmarna får stå för notan.

Det är sannerligen “dags att sluta gissa” och istället utreda
vilken driftsform och upphandling som gynnar resenärerna bäst.

Detta är dock inte alls vad som föreslogs i Sekos och SSU Stockholms första debattartikel. Seko och SSU Stockholm har gjort en förflyttning.

Från “Vi vill se kollektivtrafiken i egen regi” och “En kollektivtrafik där du lagt ut hela verksamheten på privata aktörer finns det ingen demokratisk kontroll över” till att, efter att ha tagit del av Centerstudenter Stockholms replik, nu bytt ingångsvärde till “Utred vad som är effektivast för stockholmarna” och “ta reda på hur vi får bästa möjliga kollektivtrafik i Region Stockholm”.

Konkurrens driver på utvecklingen

Även om den nya positioneringen kommer som en positiv överraskning så känns det som att
Seko och SSU Stockholm lämnar walkover genom att ändra sin tes.

Debattörerna påstår att fri konkurrens och marknadens styrande har prioriterats över att utreda vad som ger mest samhällsnytta.

Men eftersom konkurrens tvingar aktörer att ständigt utveckla och effektivisera sin verksamhet, så kan marknadens styrande i sig bidra till samhällsnyttan genom att ge resenärerna lägre kostnader och bättre kollektivtrafik.

Givetvis går det att utreda vad kostnaden för att driva en upphandling är i jämförelse med att köra i egen regi, det är inget vi motsätter oss att man gör.

Men det är inte driftsformen som är viktig, utan att våra resenärer får en bra kollektivtrafik för ett bra pris.

Om det efter en utredning framgår att det är en upphandling som ger det mest önskade resultatet, så får inga ideologiska käppar sättas i hjulet.

Med de ideologiska skygglapparna åt sidan så är kollektivtrafiken på rätt spår, det verkar vi nu ha en samsyn om.