Målarnas fackförbund varslar om sympatiåtgärder i IF Metalls kamp för kollektivavtal med Tesla. Förbundets medlemmar på billackeringsföretagen kommer inte hantera Tesla-bilar.

– Då är det en total blockad på allt arbete med Tesla. Eller egentligen all beröring. Vill de flytta en Teslabil mellan två olika parkeringsrutor så ska de ringa till oss och få ett godkännande, säger Johan Redén, kommunikationsansvarig på Målarförbundet.

Kommer ni ge sådana godkännanden?
– Det kommer vi inte göra. Om det inte är liv eller hälsa som står på spel så kommer vi inte göra det.

”Skickar en signal till Elon Musk”

I ett första steg varslas om Tesla-blockad på de 53 billackeringsföretag som förbundet har centrala avtal med. Om IF Metall och Tesla inte kommer överens innan måndag utökas blockaden till ytterligare 56 företag, de som Målarna har hängavtal med.

– Anledningen till att vi gör det så pass brett är naturligtvis att skicka en signal till företaget och i förlängningen till Elon Musk, säger Johan Redén.

Det första steget av blockaden träder i kraft den 21 november och det andra ett par dagar senare, om inte Tesla tecknat kollektivavtal innan dess.

På fredagen meddelade även TCO-förbundet ST att man sympativarslar mot Tesla. Blockaden träder i kraft den 21 november. Blockaden gäller att leveranser till företaget stoppas.

Här kan du läsa om vilka företag som Målarförbundets åtgärder rör.

Sympativarsel hittills i Teslakonflikten

Transportarbetareförbundet

Blockad mot lastning och lossning av Teslabilar i fyra hamnar från den 7 november. 

Har varslat om att blockaden utökas till samtliga svenska hamnar den 17 november.

Fastighetsanställdas förbund

Har varslat om blockad mot städning av Teslas lokaler på fyra orter från den 17 november.

Elektrikerförbundet

Har varslat om att förbundets medlemmar inte kommer att utföra service eller reparation av elanläggningar vid Teslas verkstäder och laddstationer från den 17 november.

Svenska Hamnarbetarförbundet

Har varslat om blockad mot att hantera Teslabilar i samtliga svenska hamnar från den 17 november.

Seko

Har varslat om blockad som stoppar alla försändelser och leveranser till och från alla Teslas arbetsplatser från den 20 november.

Målarna

Har varslat om blockad mot all hantering av Teslabilar på billackeringsföretag från den 21 november.

ST

Fackförbundet ST stoppar alla leveranser till Tesla från den 21 november.