Strax före valet 2018 spårade den då socialdemokratiska regeringen ur i en sällan skådad jakt på Sveriges funkisar.

Tvivelaktiga rapporter om fusk möttes av förslag om att banta hela LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Försäkringskassan fick order om att avslå fler LSS-ansökningar från funkisar. Och i början av 2018 fick två personer per dag sin assistans indragen.

Den gången bar opinionen dock fortfarande ett uns av anständighet.

Att även människor med funktionsnedsättningar har mänskliga rättigheter skapade en kraftig motreaktion. Utredningen som lanserat förslagen drogs tillbaka och barn- och äldreminister Åsa Regnér, som varit den som fått bära fram regeringsförslagen, försvann till ett toppjobb i USA.

Men vad händer nu?

Ministern attackerar lagen

Häromdagen kallades flera funkisorganisationer till ett ”dialogmöte” med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Mötet skulle handla om åtgärder mot välfärdskriminalitet. Naturligtvis motsätter sig inga funkisorganisationer detta. Men under mötet framkom att det är hela LSS som ministern nu vill attackera.

Ännu en gång.

Inte kriminaliteten utan lagen.

Den lista över punkter som en framtida LSS-utredning borde gå igenom innehöll nämligen också – återigen – omprövningar av redan tagna LSS-beslut och begränsningar i anhörigas rätt att företräda sina nära och kära, ofta de enda som för deras talan.

Och denna attacklystnad mot de mest utsatta i vårt samhälle är – även denna gång – oacceptabel.

I flera år har vi kunnat läsa om kriminalitet inom hela välfärden. Vårdbolag har fört ut miljardbelopp av våra skattepengar. Och nyligen har vi läst om att kriminella gäng köper upp och driver vårdcentraler.

Allt detta måste stävjas.

Men aldrig läser vi om att motattackerna för att minska kriminaliteten riktas mot elever i skolan, patienter på vårdcentralen eller andra av de invånare som är beroende av välfärden – utom när det gäller LSS.

S måste återupprätta LSS

Av någon obegriplig anledning har det blivit legitimt för våra politiker att utmåla människor med funktionsnedsättningar som är beroende av LSS som kriminella.

Den tidigare socialdemokratiska regeringens demonisering av LSS-behövande var inte värdigt ett socialdemokratiskt parti.

Det var inte värdigt något parti.

Såväl Liberalernas Bengt Eliasson, som tagit över funkisfrågor inom partiet efter Bengt Westerberg, Kristdemokraterna och faktiskt även Moderaterna attackerade också Socialdemokraterna för deras brutala slaktförslag av LSS år 2018.

Och nu flaggar alltså Moderaternas minister i Tidöregeringen för att hon vill driva igenom samma sak.

Kristdemokraterna, som före valet var aktiva i LSS-frågan, är oroväckande tysta.

Bengt Eliasson fick nog av Liberalernas SD-vurm och har i dag lämnat riksdagen.

Det kanske är dags för Socialdemokraterna att kliva upp från bottennappet för några år sedan och fortsätta restaurera sin LSS-politik.

För det handlar inte ens om att försvara dagens LSS utan att förbättra den och återskapa den till vad den innehöll när lagen infördes 1992.

Nästan 8 av 10 får avslag

I dag har LSS redan kapats så till den milda grad att LSS är oerhört svårt att få.

Andelen avslag ökade under 2022 från 74 till 77 procent. 77 procent av alla LSS-ansökningar avslås alltså.

I dag finns inte ens en diskussion om detta är rimligt eller vad den extremt höga andelen avslag beror på.

I stället ska de som fortfarande får LSS godkänt hängas ut som kriminella och ifrågasättas.

Här har Socialdemokraterna, och alla anständiga partier, en grannlaga uppgift att rikta upp sin LSS-politik, i stället för att jaga funkisar ned i anonymitetens källare.