– Det här är företag som har kollektivavtal, som följer kollektivavtalen, som har schyssta villkor och som har fredsplikt eftersom de tecknar kollektivavtal, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega tjänsteföretagen, om Fastighets sympativarsel i Teslakonflikten.

Frågan om fackförbundens rätt att ta till sympatiåtgärder i konflikter de egentligen inte är inblanda i har blivit högaktuell i samband med IF Metalls strejk på Tesla.

Ett verktyg för att skydda den svenska modellen, enligt facket. Ett hot mot modellen, enligt vissa på arbetsgivarsidan.

Flera förbund har varslat

Nu har alltså flera förbund varslat om sympatiåtgärder mot Tesla.

Bland andra har Fastighets varslat om blockad mot städning av Teslas lokaler för att stödja IF Metalls kamp mot den amerikanska elbilsgiganten.

Varslet är riktat mot två städföretag som alltså är bundna av kollektivavtal.

Enligt Stefan Koskinen försvagas den svenska modellen om företag som sköter sig kan dras in i konflikter som inte rör dem.

– Det är jäkligt upprörande om man när som helst kan råka ut för sympativarsel och dessutom i en konflikt som man inte har med att göra. Då frågar de sig såklart varför de ska vara med och betala för det här.

Upprörd över resonemanget

IF Metalls avtalssekreterare, Veli-Pekka Säikkälä, blir i sin tur upprörd över Stefan Koskinens resonemang.

–  Jag ifrågasätter Stefan Koskinen i hans uttalanden, om han över huvud taget står för den svenska modellen. Det där tycker jag är ett lågvattenmärke av honom. Han talar om den svenska modellen och säger att den hotas, samtidigt ifrågasätter han när vi kräver kollektivavtal av företag. Det är oerhört märkliga uttalanden.

Enligt Veli-Pekka Säikkälä handlar frågan inte bara om de anställdas villkor, utan även om villkoren för Almegas medlemsföretag.

– Det har att göra med att deras företag som sköter sig inte ska råka ut för osund konkurrens. Om vi tillåter att vissa företag får verka utan kollektivavtal kan de konkurrera med sämre villkor.

Men Stefan Koskinen anser att den svenska strejkrätten behöver ses över:

– Vi har de mest oreglerade konfliktreglerna i västvärlden, säger han.

Vill se hårdare regler

Bland annat vill han se hårdare regler för när det är möjligt att ta till sympatiåtgärder och refererar till den ”begränsningar” som finns andra länder.

Den frågan har tidigare varit aktuell. I en sammanställning som Svenskt Näringsliv gjorde 2017 vill samtliga partier i den gamla Alliansen – M, KD, C och L – begränsa möjligheterna till sympatiåtgärder.

Sedan kom den utdragna konflikten i Göteborgs hamn som ledde till att den S-ledda regeringen tillsatte en utredning om vissa begränsningar i strejkrätten.

När så parterna i stället fick till en uppgörelse om ett nytt lagförslag, där sympatiåtgärder inte fanns med, har frågan hamnat i skymundan.

Men två riksdagsledamöter från SD skrev i våras en riksdagsmotion om att begränsa rätten till sympatiåtgärder.

Och nu har frågan alltså aktualiserats igen.

”Modernisera kollektivavtalen”

Hur tycker då Stefan Koskinen att facken borde agera om de inte skulle få ta till sympatiåtgärder?

– Jag tror att vägen fram är att man måste reformera och modernisera kollektivavtalen så att även Tesla inser ett värde av att ha kollektivavtal. Jag befarar att LO-förbunden skulle kunna stänga ner hela Sverige, men att Elon Musk inte skulle bryr sig så mycket om det, säger Stefan Koskinen.

Även Transport har blandat sig i Teslastrejken. Inga Teslabilar lastas eller lossas i fyra svenska hamnar. Förbundet har dessutom varslat om att utöka blockaden till alla svenska hamnar.

– Vi ser att varslen i det här fallet riskerar att slå hårdast mot de företag som faktiskt står upp för den här modellen, säger Johan Grauers, förhandlingschef Sveriges Hamnar.

IF Metall har också lagt blockad mot att jobba med Teslabilar i andra verkstäder än Teslas egna.

– Vår grundinställning är att den svenska modellen bygger på att svenska företag har kollektivavtal. Vi ser gärna att även Tesla är en del av detta. Det som är anmärkningsvärt är att IF Metall och Transportarbetareförbundet nu varslar mot våra medlemsföretag som redan har kollektivavtal, säger Hanna Alsén, förhandlingschef på Motorbranschens arbetsgivareförbund i en kommentar.

Sympativarsel hittills i Teslakonflikten

Transportarbetareförbundet

Blockad mot lastning och lossning av Teslabilar i fyra hamnar från den 7 november. 

Har varslat om att blockaden utökas till samtliga svenska hamnar den 17 november.

Fastighetsanställdas förbund

Har varslat om blockad mot städning av Teslas lokaler på fyra orter från den 17 november.

Elektrikerförbundet

Har varslat om att förbundets medlemmar inte kommer att utföra service eller reparation av elanläggningar vid Teslas verkstäder och laddstationer från den 17 november.

Svenska Hamnarbetarförbundet

Har varslat om blockad mot att hantera Teslabilar i samtliga svenska hamnar från den 17 november.

Seko

Har varslat om blockad som stoppar alla försändelser och leveranser till och från alla Teslas arbetsplatser från den 20 november.