I november ändrar regeringen reglerna för arbetskraftsinvandring. Tidigare har man kunnat hämta hit exceptionellt billig arbetskraft och med lagen i ryggen enbart erbjuda 13 000 i månaden.

Framöver kommer den som vill hämta hit anställda behöva erbjuda en lön som motsvarar 80 procent av en svensk medianlön. 

27 360 kronor. Så mycket landade man i var en rimlig lönenivå. Anledningen till att nivåerna höjs är för att arbetsgivare inte ska ta hit människor som konkurrerar ut svenska löntagare genom lönedumpning.

Men också att det är en lönenivå i linje med vad ett drägligt liv i Sverige faktiskt kostar. 

Att reglerna bara gäller för arbetskraft från länder utanför EU får en att undra om regeringen verkligen vill sätta dit dem som utnyttjar billig arbetskraft eller vill försvåra för vissa människor att komma till Sverige.

En polsk eller rumänsk anställd ska inte heller ha skitvillkor i Sverige. Detta får dessvärre fortgå. 

Lågavlönade höjer sina röster

Anställda inom så kallade låglönesektorer i Sverige höjer nu med rätta sina röster. Om 27 360 kronor är det som behövs för att leva ett drägligt liv i Sverige.

Hur kan vi då ha människor som arbetar heltid, med kollektivavtal, i både privat och offentlig sektor, som tjänar betydligt mindre än så? En rimlig invändning fler behöver stå till svars för. 

Samtidigt larmar Stadsmissionen om att de till följd av de tuffa ekonomiska tiderna har en helt ny grupp behövande: lågavlönade.

Det är alltså inte enbart människor som lever utan inkomst eller som av olika anledningar inte kan lönearbeta. 

Kan inte leva på lönen

Nej, denna nya grupp går alltså till jobbet och betalar skatt. Problemet är att lönen de tjänar är så kasst betalt att de inte kan leva på den.

Städare, vårdare, elevassistenter, barnskötare, soldater och kafébiträden är bara några yrkesgrupper där medellönerna är lägre än den nu politiskt erkända skamgränsen. 

Men åter till det relevanta i sammanhanget. Den som arbetar, betalar skatt och uppfyller sin del av samhällskontraktet ska aldrig behöva förlita sig på allmosor.

Det borde ingen, oavsett förutsättningar att försörja sig men att den som faktiskt jobbar behöver denna typ av stöd är ett lågvattenmärke. 

Konkurrera genom att pressa ner löner

Att konkurrera genom att pressa ner löner tyvärr alltför vanligt och på tok för normaliserat.

Har en arbetsgivare svårt att anställa i sektorer som inte kräver längre, formell utbildning är det troligtvis för att lönen och villkoren är för kassa. Börja där. 

För att kunna leva ett drägligt liv i Sverige utan att vare sig svälta eller villkorsdumpa är 27 360 kronor i månaden en rimlig lönenivå.

Nu har vi det, svart på vitt. Hur ska arbetsgivare nu ursäkta sina låga löner?