Stämningen mellan fack, arbetsgivare och regering har varit ansträngd under regeringens första år vid makten.

SD-samarbetet och planer på en anmälningsplikt av papperslösa i flera yrken har väckt ont blod. Likaså CSN-kaoset där tusentals väntat på besked om det nya omställningsstudiestödet. 

Och så fick varken fack eller arbetsgivare plats i regeringens nya arbetsmarknadspolitiska råd. 

Flera LO-fack har också uttryckt att det varit svårt att få till möten med olika ministrar

Inbjudna till Harpsund

Men i söndags var fack och arbetsgivare inbjudna till Harpsund, alltså statsministerns rekreationsbostad söder om Eskilstuna, den plats där en del av regeringens budgetförhandlingar äger rum. Samtalen skedde söndag till måndag, med övernattning.

20 deltagare kom och statsminister Ulf Kristersson (M) och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) tog emot.

Över kaffe och bulle hälsade statsministern välkommen och skojade om staten och kapitalet. Det var ju både de som satt där i dag och en låt av Blå Tåget, senare i punkversion av Ebba Grön, som både högern och vänstern brukar dansa till.

– Jag tycker ändå det var en bra stämning och ett bra initiativ. Det är klart att det finns en frustration över vissa frågor och att man hade velat ha mer och vissa saker snabbare på plats, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård och tillägger:

– Det har vad jag vet inte hänt tidigare att man sätter sig på det här viset i trepartssamtal så det visar ju ändå på att man har en vilja så får vi hoppas att det kan komma något gott av det. 

Ministrar och parterna utanför Harpsund.

”Traditionen måste värnas”

I inbjudan till bland andra LO-ordföranden Susanna Gideonsson, Unionens ordförande Martin Linder och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke stod bland annat: 

”Läget på svensk arbetsmarknad kännetecknas just nu av både hög arbetslöshet och en betydande matchningsproblematik. Samtidigt har vi, tack vare den svenska arbetsmarknadsmodellen, en tradition att lösa problem tillsammans. Den traditionen måste värnas.”

Enligt regeringen var det här mötet planerat sedan länge och alltså ingen utsträckt hand efter LO-kritiken om att de varit otillgängliga.

”Hej Fatima!”

Parterna pratade om EU-frågor och matchningen på arbetsmarknaden, alltså att det finns lediga jobb men inte rätt kompetens.

Här sade Kommunals ordförande Malin Ragnegård att det för deras del handlar om att arbetsmiljön och villkoren är för dåliga. 

Visions ordförande Veronica Magnusson tog upp ”Hejdå Hassan!”-meddelandet. Alltså det kritiserade inlägg som Sverigedemokraterna skrev på X, tidigare Twitter, när irakiska medborgare skulle tvångsutvisas från Sverige. Och som senare raderades. 

– Jag lyfte att det inte går att ha en situation där invandrare som grupp pekas ut som ett problem eller inlägg av typen ”Hejdå Hassan!”. Vi får inte ha en splittring på arbetsmarknaden och måste inse att vi inte klarar oss utan den invandrade arbetskraften som redan finns och dessutom behöver att fler kommer till Sverige och vill jobba. 

Vad fick du för svar? 
– Jag fick inget svar från statsministern men arbetsmarknadsministern sa att nej det ska inte vara ”Hejdå Hassan” utan ”Hej Fatima” och såg också behoven av att vi måste få människor att vilja flytta till Sverige och jobba. Men att alltför många inte jobbar och då måste det ställas krav.