Det är viktigt att minska antalet personer som kommer till Sverige för att syssla med jobb som har låga kunskapskrav. Anledningen är att de enkla jobben bör gå till människor som redan bor i Sverige.

Så motiverar regeringen den nya regeln om ett lönekrav på 80 procent av medianlönen för att exempelvis städare ska få arbetstillstånd, och som Fastighetsfolket har skrivit om i en annan artikel. 

Den nya gränsen kan innebära att tusentals människor förlorar jobbet och utvisas.

“Sverige har i dag en omfattande arbetskraftsinvandring inom yrken som ställer låga krav på utbildning och yrkeserfarenhet”, skriver Maria Malmer Stenergard i ett mejlsvar till Fastighetsfolket om de nya gränserna. 

“Det är också inom lågkvalificerade yrken vi särskilt ser problem med utnyttjande och missbruk av regelverket. Det är oerhört viktigt att bekämpa och motverka kriminalitet och fusk som är kopplat till arbetskraftsinvandring.”

Stressat på Migrationsverket

Men den nya regeln får kritik, bland annat för att den genomförs för snabbt. 

Den utredning som regeringen har tillsatt har inte hunnit presentera några resultat ännu, dessa kommer först i januari. Det är också då som regeringen har sagt att man hoppas kunna lägga fram ytterligare en höjning, motsvarande hela den nya svenska medianlönen, som nu ligger på 34 200 kronor. 

Städaren Viktoria är rädd att tvingas tillbaka till Georgien.

Viktoria en av tusentals städare som kan tvingas lämna Sverige

Löner & Avtal

En dryg månad innan bestämmelsen ska börja gälla är det fortfarande många frågor om detaljerna som Migrationsverket inte kan besvara. Till exempel vet man inte exakt hur människors nuvarande arbetstillstånd kommer att behandlas. 

– Det är sådant vi tittar på nu, säger Robert Haecks, presskommunikatör vid Migrationsverket. 

”Blir av med kompetent arbetskraft”

Men i städbranschen råder desperation. 

– Det här beslutet kommer främst att drabba medarbetarna som kommer från länder utanför EU. Duktiga och uppskattade medarbetare kommer att få åka hem och företagen blir av med kompetent arbetskraft som har bra löner och villkor, säger Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen Serviceföretagen.

Hon pekar på att företagen endast rekryterar utländsk arbetskraft som en sista åtgärd, när andra kanaler är uttömda.

Sticker hål på den svenska modellen

Också Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo tycker att den nya bestämmelsen är problematisk.

Hon menar att den griper in i den svenska modellen – alltså att lönenivån bestäms i samråd av fack, arbetsgivare och individ, utan politisk inblandning. 

– Det här blir en konstig markering mot parterna, eftersom regeringen säger att man vill se till att de som kommer hit på arbetstillstånd har en god försörjning. Jag tror att en god försörjning också är målet för dem som förhandlar i avtalsrörelsen där lönerna bestäms.

– Att en regering vill anpassa reglerna för arbetskraftsinvandring till dagens situation har jag inga synpunkter på. Men regeringar brukar vara noga med att inte kommentera parternas avtal. Det är inte så man brukar hantera den här sortens frågor, säger Irene Wennemo. 

Reglerad invandring regeringens mål

Hon tror inte att den nya bestämmelsen kommer åt kriminalitet i arbetslivet.

– Det är inte vår bild. Det påverkar seriösa arbetsgivare som följer reglerna och har kollektivavtal, men det är inte svårare att fuska med det här systemet. 

Men Maria Malmer Stenergard håller inte med om kritiken.

“När regeringen tar emot utredarens förslag i januari kommer det naturligtvis att remitteras till arbetsmarknadens parter. Ett försörjningskrav för arbetstillstånd finns redan i dag och en höjning bedöms inte förändra den svenska modellen i grunden”, skriver Stenergard.

Ser ni någon risk för en ökad illegal sektor om den vita försvinner? 
”Att införa ett inkomst­krav för arbetstillstånd handlar bland annat om att reglera arbetskraftsinvandringen till Sverige och se till så att mer lågkvalificerade jobb kan gå till personer som redan bor här. Att det finns arbetsgivare som är beredda att bryta mot regler är inget argument för att frångå en reglerad invandring som syftar till att uppfylla regeringens mål.”  

Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.